Bolagsstämma

Årsstämma 2024

Protokol från årsstämma 28 juni 2024
Kallelse årsstämma 28 juni 2024
Fullmaktsformulär årsstämma den 28 juni 2024
Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Extra bolagsstämma

Kallelse extra bolagsstämma 15 februari 2024
Fullmakt extra bolagsstämma
Protokoll från extra bolagsstämma 15 februari 2024

Årsstämma 2023

Kallelse årsstämma 17 maj 2023
Protokoll Årsstämma 17 maj 2023
Fullmaktsformulär årsstämma 17 maj 2023

Årsstämma 2022

Kallelse årsstämma 19 maj 2022
Fullmaktsformulär årsstämma 19 maj 2022
Protokoll Årsstämma 19 maj 2022

Årsstämma 2021

Kallelse årsstämma 20 maj 2021
Förslag nya styrelsemedlemar
Fullmaktsformulär årsstämma 20 maj 2021
Formulär för poströstning
Protokoll Årsstämma 20 maj 2021

Extra bolagsstämma 1 mars 2021

Kallelse extra bolagsstämma i Acroud AB 1 mars 2021
Styrelsens förslag om personaloptionsprogram (reviderat)
Bilaga A teckningsoptionsvillkor 2021/2024
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § ABL
Revisorsyttrande 14 kap. 8 §
Formulär för poströstning extra bolagsstämma 1 mars 2021
Fullmaktsformulär
Stämmoprotokoll Extra bolagsstämma mars 2021
Slutredovisning

Årsstämma 2020

Kallelse årsstämma 25 juni 2020
Fullmaktsformulär årsstämma 25 juni 2020
Ny föreslagen bolagsordning 2020
Förslag till ny styrelse vid årsstämman den 25 juni 2020
Förslag till beslut personaloptionsvillkor
Bilaga A optionsvillkor
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Formulär för poströstning Årsstämma 25 juni 2020
Protokoll Årsstämma 25 juni 2020

Årsstämma 2019

Kallelse årsstämma 23 maj 2019
Fullmaktsformulär årsstämma 23 maj 2019
Ny föreslagen bolagsordning
Förslag till ny styrelse vid årsstämman den 23 maj 2019
Fullständigt förslag till incitamentsprogram till nyckelperson
Bilaga A
Protokoll årsstämma 23 maj 2019

Extra bolagsstämma 17 dec 2018

Kallelse extra bolagsstämma 17 december 2018
Fullständigt beslutsförslag - Ny bolagsordning
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 17 december 2018
Protokoll extra bolagsstämma 17 december 2018

Årsstämma 2018

Fullmaktsformulär årsstämma 2018
Kallelse årsstämma 24 maj 2018
Fullständigt förslag till incitamentsprogram till nyckelperson
Bilaga A
Protokoll från årsstämma 24 maj 2018

Årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 30 maj 2017
Protokoll årsstämma 30 maj 2017