Bolagsstämma

Årsstämma 2020

Kallelse årsstämma 25 juni 2020
Fullmaktsformulär årsstämma 25 juni 2020
Ny föreslagen bolagsordning 2020
Förslag till ny styrelse vid årsstämman den 25 juni 2020
Förslag till beslut personaloptionsvillkor
Bilaga A optionsvillkor
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Formulär för poströstning Årsstämma 25 juni 2020
Protokoll Årsstämma 25 juni 2020

Årsstämma 2019

Kallelse årsstämma 23 maj 2019
Fullmaktsformulär årsstämma 23 maj 2019
Ny föreslagen bolagsordning
Förslag till ny styrelse vid årsstämman den 23 maj 2019
Fullständigt förslag till incitamentsprogram till nyckelperson
Bilaga A
Protokoll årsstämma 23 maj 2019

Extra bolagsstämma 17 dec 2018

Kallelse extra bolagsstämma 17 december 2018
Fullständigt beslutsförslag - Ny bolagsordning
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 17 december 2018
Protokoll extra bolagsstämma 17 december 2018

Årsstämma 2018

Fullmaktsformulär årsstämma 2018
Kallelse årsstämma 24 maj 2018
Fullständigt förslag till incitamentsprogram till nyckelperson
Bilaga A
Protokoll från årsstämma 24 maj 2018

Årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 30 maj 2017
Protokoll årsstämma 30 maj 2017