Investment Case

Acroud verkar på en marknad som historiskt uppvisat en långsiktig och stabil tillväxt. Framtidsutsikterna för iGaming affiliation ser positiva ut och förväntas fortsätta uppvisa en god och uthållig tillväxt under många år framöver.

Finansiell handlingsfrihet och beredskap
Acroud´s verksamhet skall över tid bedrivas med en låg finansiell risk genom att kontinuerligt sänka nettoskuldsättningen och ha en god likviditet. God finansiell ställning och stark likviditet är högt prioriterat, vilket ger bolaget handlingsfrihet och skapar beredskap för att tillvarata möjligheter och hantera framtida utmaningar.

Operations excellence
Med över 15 års erfarenhet och kunskap inom SEO och högkvalitativt innehåll på våra digitala varumärken, minskar vi den underliggande SEO-risken och samtidigt ökar
användarnyttan. Våra användare hittar till våra webbsajter i de flesta fall genom sökmotorer. Vi har under många år samlat på oss erfarenhet och kunskap om vad våra användare vill ha och vi utvecklar därför våra varumärken efter just användarens behov och förväntningar.

Stark marknadsposition i tillväxtbransch
Acroud har en stark position inom iGaming affiliation och är ett av de ledande bolagen inom sektorn. Branschen globalt förväntas enligt H2GC (mars 2020), växa med ca 6-7 procent årligen under perioden 2020-2025. Vi har etablerat långsiktiga och starka kundrelationer under våra drygt 15 år i branschen, vilket ger oss ett försprång mot många av våra konkurrenter och marknaden i stort.

Skalbar affärsmodell
Vi har en skalbar affärsmodell, som gör att vi snabbt och enkelt kan expandera befintliga eller nya varumärken till nya geografiska marknader eller expandera till nya vertikaler. Vi har en egenutvecklad teknisk plattform, vilken gör att vi i snabb takt kan utveckla våra produkter och vårt erbjudande till slutkonsumenterna. Därmed kan vi skala upp vår verksamhet ytterligare och uppnå höga marginaler och starka kassaflöden.

Snabbväxande Sportsbettingvertikal
Sportsbetting står för ca 50 procent av de totala intäkterna inom iGaming globalt. Acroud genererar majoriteten av sina intäkter från casino och till mindre del även från Poker. Under 2018 lanserade Acroud även en Sportsbettingvertikal och har vidareutvecklat denna under 2019, vilket medfört att Sportsbetting vertikalen står för drygt 10% av intäktern i fjärde kvatalet 2019. Genom Sportsbetting kan vi lansera nya varumärken mot en ny användargrupp såväl i Europa som i USA. Vertikalexpansionen till Sportsbetting görs för att på lång sikt kunna addera ytterligare organisk tillväxt till vår redan befintliga verksamhet.

Stark position i Nordamerika
Sedan grundandet av PokerListings.com 2003 har bolaget mångåriga erfarenheter från och gedigna kunskaper om marknaden i USA. PokerListings.com är ett mycket starkt varumärke och bidrar även till att driva trafik till vertikaler utanför Poker. Under fjärde kvartalet 2019 lanserades en casino sektion på Pokerlistings och under 2020 har en Sportsbettingsektion lanserats. Med andra starka varumärken som t.ex. Casinoguide.com och CT10.net i kombination med lokala varumärken för utvalda delstater, har Acroud en stark position på den nordamerikanska marknaden. Ledningsgrupp och styrelse med mångårig erfarenhet Både ledningsgrupp och styrelse i Acroud har bred och mångårig erfarenhet från iGaming och tillväxtbolag inom iGaming affiliation.

Stark marknadsposition i tillväxtbransch
Acroud har en stark position inom iGaming affiliation och är ett av de ledande bolagen inom sektorn. Branschen globalt förväntas enligt H2GC (mars 2020), växa med ca 6-7 procent årligen under perioden 2020-2025. Vi har etablerat långsiktiga och starka kundrelationer under våra drygt 15 år i branschen, vilket ger oss ett försprång mot många av våra konkurrenter och marknaden i stort.

Skalbar affärsmodell
Vi har en skalbar affärsmodell, som gör att vi snabbt och enkelt kan expandera befintliga eller nya varumärken till nya geografiska marknader eller expandera till nya vertikaler. Vi har en egenutvecklad teknisk plattform, vilken gör att vi i snabb takt kan utveckla våra produkter och vårt erbjudande till slutkonsumenterna. Därmed kan vi skala upp vår verksamhet ytterligare och uppnå höga marginaler och starka kassaflöden.

Snabbväxande Sportsbettingvertikal
Sportsbetting står för ca 50 procent av de totala intäkterna inom iGaming globalt. Acroud genererar majoriteten av sina intäkter från casino och till mindre del även från Poker. Under 2018 lanserade Acroud även en Sportsbettingvertikal och har vidareutvecklat denna under 2019, vilket medfört att Sportsbetting vertikalen står för drygt 10% av intäktern i fjärde kvatalet 2019. Genom Sportsbetting kan vi lansera nya varumärken mot en ny användargrupp såväl i Europa som i USA. Vertikalexpansionen till Sportsbetting görs för att på lång sikt kunna addera ytterligare organisk tillväxt till vår redan befintliga verksamhet.

Stark position i Nordamerika
Sedan grundandet av PokerListings.com 2003 har bolaget mångåriga erfarenheter från och gedigna kunskaper om marknaden i USA. PokerListings.com är ett mycket starkt varumärke och bidrar även till att driva trafik till vertikaler utanför Poker. Under fjärde kvartalet 2019 lanserades en casino sektion på Pokerlistings och under 2020 har en Sportsbettingsektion lanserats. Med andra starka varumärken som t.ex. Casinoguide.com och Ct10.net i kombination med lokala varumärken för utvalda delstater, har Acroud en stark position på den nordamerikanska marknaden.

Ledningsgrupp och styrelse med mångårig erfarenhet
Både ledningsgrupp och styrelse i Acroud har bred och mångårig erfarenhet från iGaming och tillväxtbolag inom iGaming affiliation.