Investerare

Acroud AB (ACROUD)

1,80

Förändring

-0,09 SEK
(-4,76%)
Volym
74 460
Omsättning
135 708 SEK
Marknadsvärde
233,4 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Finansiella rapporter

Pressmeddelanden

Finansiell kalender

2022-02-17

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021 (Q4)

2022-05-19

Q1-RAPPORT 2022

2022-05-19

ÅRSSTÄMMA 2022

2022-08-11

Q2-RAPPORT 2022

2022-11-10

Q3-RAPPORT 2022