Investerare

Acroud AB (ACROUD)

2,86

Förändring

+0,01 SEK
(+0,35%)
Volym
26 033
Omsättning
73 412 SEK
Marknadsvärde
325,9 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Finansiella rapporter

Pressmeddelanden

Finansiell kalender

2020-02-20

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

2020-05-20

DELÅRSRAPPORT Q1 2020

2020-05-20

ÅRSSTÄMMA 2020