Investerare

Acroud AB (ACROUD)

3,89

Förändring

+0,33 SEK
(+9,27%)
Volym
579 419
Omsättning
2 204 688 SEK
Marknadsvärde
474,4 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Finansiella rapporter

Pressmeddelanden

Finansiell kalender

2020-02-20

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

2020-05-20

DELÅRSRAPPORT Q1 2020

2020-05-20

ÅRSSTÄMMA 2020