Investerare

Acroud AB (ACROUD)

1,72

Förändring

-0,02 SEK
(-1,15%)
Volym
9 599
Omsättning
16 375 SEK
Marknadsvärde
296,0 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Finansiella rapporter

Pressmeddelanden

Finansiell kalender

2022-02-17

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021 (Q4)

2022-05-19

Q1-RAPPORT 2022

2022-05-19

ÅRSSTÄMMA 2022

2022-08-11

Q2-RAPPORT 2022

2022-11-10

Q3-RAPPORT 2022