Investerare

Acroud AB (ACROUD)

3,95

Förändring

+0,11 SEK
(+2,86%)
Volym
108 406
Omsättning
420 795 SEK
Marknadsvärde
298,6 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Finansiella rapporter

Pressmeddelanden

Finansiell kalender

2020-02-20

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

2020-05-20

DELÅRSRAPPORT Q1 2020

2020-05-20

ÅRSSTÄMMA 2020