Investerare

Acroud AB (ACROUD)

2,93

Förändring

-0,08 SEK
(-2,66%)
Volym
39 968
Omsättning
119 773 SEK
Marknadsvärde
333,9 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Finansiella rapporter

Pressmeddelanden

Finansiell kalender

2020-02-20

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

2020-05-20

DELÅRSRAPPORT Q1 2020

2020-05-20

ÅRSSTÄMMA 2020