Aktien

Acroud AB (publ) aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 27 juni 2018. Aktien har kortnamnet ACROUD och ISIN-koden SE0001863291. Acrouds LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Acroud AB (ACROUD)

2,91

Förändring

-0,05 SEK
(-1,69%)
Volym
3 772
Omsättning
10 943 SEK
Marknadsvärde
377,3 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Aktieägare

Aktieägarstruktur i Acroud AB (publ.) per den 31 mars 2021

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
57 390 981
47,06%
Strategic Investment A/S (JPM Chase)
18 558 956
15,22%
Power Media Group A/S
8 000 000
6,56%
Avanza Pension
5 683 108
4,66%
RIAE MEDIA
3 257 485
2,67%
Byggnadsaktiebolaget Westnia
3 104 407
2,55%
ES Aktiehandel AB
1 700 000
1,39%
Clearstream Banking S.A.
1 507 000
1,24%
Trading House Scandinavia
1 176 400
0,96%
Bank Julius Baer & Co Ltd
1 111 111
0,91%
Robert Andersson
1 066 500
0,87%
Adrian Nelje
970 000
0,80%
Henric Stenholm
784 300
0,64%
Euroclear Bank S.A.
784 300
0,64%
Nordnet Pensionsförsäkring AB
727 535
0,60%
Övriga Aktieägare
16 128 070
13,23%
TOTALT
121 950 153
100,00%

Analytiker

Aksel Engebakken, Erik Moberg – ABG Sundal Collier

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier