Aktien

Acroud AB (publ) aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 27 juni 2018. Aktien har kortnamnet ACROUD och ISIN-koden SE0001863291. Acrouds LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Acroud AB (ACROUD)

1,80

Förändring

-0,09 SEK
(-4,76%)
Volym
74 460
Omsättning
135 708 SEK
Marknadsvärde
233,4 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Aktieägare

Aktieägarstruktur i Acroud AB (publ.) per den 31 december 2021

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
57 390 981
44.26%
Strategic Investment A/S (JPM Chase)
22 047 397
17.00%
Swedishsantas Media AB
7 709 202
5.95%
SMD Group Ltd
5 937 008
4.58%
RIAE MEDIA
3 727 338
2.87%
Byggnadsaktiebolaget Westnia
3 104 407
2.39%
Försäkringsbolaget Avanza Pension
2 966 822
2.08%
Power Media Group A/S
1 700 488
1.31%
ES Aktiehandel AB
1 700 000
1.31%
Clearstream Banking S.A.
1 518 582
1.17%
Trading House Scandinavia
1 176 400
0.91%
Bank Julius Baer & Co Ltd
1 111 111
0.86%
Robert Andersson.
1 066 500
0.82%
Six Sis AG
1 065 517
0.82%
Nordnet Pensionsförsäkring AB
963 838
0.74%
Övriga Aktieägare
16 740 764
12.93%
TOTAL
129 659 355
100,00%

Analytiker

Aksel Engebakken, Erik Moberg – ABG Sundal Collier

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier