Aktien

Acroud AB (publ) aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 27 juni 2018. Aktien har kortnamnet ACROUD och ISIN-koden SE0001863291. Acrouds LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Acroud AB (ACROUD)

1,80

Förändring

+0,08 SEK
(+4,36%)
Volym
393 817
Omsättning
694 240 SEK
Marknadsvärde
244,8 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Aktieägare

Aktieägarstruktur i Acroud AB (publ.) per den 30 september 2022

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
57 390 981
44.26%
Strategic Investment A/S (JPM Chase)
24 005 000
18.51%
Swedishsantas Media AB
5 298 860
4.09%
RIAE MEDIA (see note ^ below)
4 086 143
3.15%
Six Sis AG
3 645 000
2.81%
Byggnadsaktiebolaget Westnia
3 104 407
2.39%
Flise Invest APS
2 799 788
2.16%
Saxo Bank
1 850 459
1.43%
ES Aktiehandel AB
1 700 000
1.31%
Avanza Pension
1 675 241
1.29%
Clearstream Banking S.A.
1 518 582
1.17%
Strunge Invest APS
1 430 308
1.10%
Trading House Scandinavia
1 176 400
0.91%
Bank Julius Baer & Co Ltd
1 111 111
0.86%
Nordnet Pensionsförsäkring AB
1 078 177
0.83%
Övriga Aktieägare
17 788 898
13.72%
TOTAL
129 659 355
100,00%

”Following issue of 6 711 409 new shares as part-settlement of acquisition of Acroud Media announced on 13 October 2022, RIAE Media Ltd owned 10 506 342 shares in Acroud AB as at 18 October 2022.”

Analytiker

Aksel Engebakken, Erik Moberg – ABG Sundal Collier

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier