Aktien

Acroud AB (publ) aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 27 juni 2018. Aktien har kortnamnet ACROUD och ISIN-koden SE0001863291. Acrouds LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Acroud AB (ACROUD)

3,28

Förändring

+0,08 SEK
(+2,50%)
Volym
8 155
Omsättning
26 627 SEK
Marknadsvärde
248,0 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Aktieägare

Aktieägarstruktur i Acroud AB (publ.) per den 30 juni 2020

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
47 572 382
62,92%
Strategic Investment A/S (JPM Chase)
11 725 512
15,51%
Avanza Pension
1 900 306
2,51%
Credit Suisse
1 111 111
1,47%
Stefan Mahlstein
794 333
1,05%
JRS För kunders räkning
723 349
0,96%
ES Aktiehandel AB
500 000
0,66%
UBS SWITZERLAND AG
448 236
0,59%
Patrik Gustafsson
348 228
0,46%
Nordnet Pensionsförsäkring AB
336 844
0,45%
Övriga aktieägare
10 144,186
13,42%
TOTALT
75 604 487
100,00%

Analytiker

Aksel Engebakken, Erik Moberg – ABG Sundal Collier

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier