Aktien

Acroud AB (publ) aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 27 juni 2018. Aktien har kortnamnet ACROUD och ISIN-koden SE0001863291. Acrouds LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Acroud AB (ACROUD)

1,73

Förändring

-0,01 SEK
(-0,58%)
Volym
9 133
Omsättning
15 576 SEK
Marknadsvärde
297,8 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Aktieägare

Aktieägarstruktur i Acroud AB (publ.) per den 30 juni 2023

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
57 390 981
42.08%
Strategic Investment A/S (JPM Chase)
24 005 000
17,60%
Six Sis AG
11 300 004
8,29%
RIAE MEDIA (see note ^ below)
8 456 721
6,20%
Swedishsantas Media AB
3 925 000
2,88%
Byggnadsaktiebolaget Westnia
3 104 407
2,28%
Flise Invest APS
2 799 788
2,05%
Gary Gillies
1 716 845
1,26%
Avanza Pension
1 476 254
1,08%
Strunge Invest APS
1 430 308
1,05%
Saxo Bank
1 346 677
0,99%
Trading House Scandinavia
1 176 400
0,86%
Bank Julius Baer & Co Ltd
1 111 111
0,81%
Robert Andersson
1 066 500
0,78%
Nordnet Pensionsförsäkring AB
1 060 446
0,78%
Övriga Aktieägare
15 004 322
11,00%
TOTAL
136 370 764
100,00%

Analytiker

Rikard Engberg – Erik Penser Bank

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier