Aktien

Acroud AB (publ) aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 27 juni 2018. Aktien har kortnamnet ACROUD och ISIN-koden SE0001863291. Acrouds LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Acroud AB (ACROUD)

2,80

Förändring

-0,08 SEK
(-2,78%)
Volym
191 032
Omsättning
549 817 SEK
Marknadsvärde
319,1 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Aktieägare

Aktieägarstruktur i Acroud AB (publ.) per den 30 november 2020

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
57 390 981
50,36%
Strategic Investment A/S (JPM Chase)
17 403 823
15,27%
Avanza Pension
5 645 839
4,95%
Byggnadsaktiebolaget Westnia
3 104 407
2,72%
House of K Investment AB
1 970 700
1,73%
ES Aktiehandel AB
1 672 350
1,47%
Nordnet Pensionsförsäkring AB
1 560 928
1,37%
Clearstream Banking S.A.
1 532 100
1,34%
Trading House Scandinavia
1 176 400
1,03%
Credit Suisse (Luxembourg)
1 111 111
0,98%
Robert Andersson
1 000 000
0,88%
Adrian Nelje
963 555
0,85%
Henric Stenholm
784 300
0,69%
Stefan Mahlstein
774 000
0,68%
JRS Asset Management AB
687 662
0,60%
Övriga Aktieägare
17 171 997
15,07%
TOTALT
113 950 153
100,00%

Analytiker

Aksel Engebakken, Erik Moberg – ABG Sundal Collier

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier