Aktien

Acroud AB (publ) aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 27 juni 2018. Aktien har kortnamnet ACROUD och ISIN-koden SE0001863291. Acrouds LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Acroud AB (ACROUD)

1,63

Förändring

+0,04 SEK
(+2,20%)
Volym
24 305
Omsättning
38 830 SEK
Marknadsvärde
221,6 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Aktieägare

Aktieägarstruktur i Acroud AB (publ.) per den 31 december 2022

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
57 390 981
42.08%
Strategic Investment A/S (JPM Chase)
24 005 000
17,60%
RIAE MEDIA (see note ^ below)
9 871 593
7,24%
Six Sis AG
6 870 457
5,04%
Swedishsantas Media AB
4 440 990
3,26%
Byggnadsaktiebolaget Westnia
3 104 407
2,28%
Flise Invest APS
2 799 788
2,05%
ES Aktiehandel AB
1 700 000
1,25%
Saxo Bank
1 597 089
1,17%
Avanza Pension
1 555 498
1,14%
Clearstream Banking S.A.
1 513 209
1,11%
Strunge Invest APS
1 430 308
1,05%
Trading House Scandinavia
1 176 400
0,86%
Nordnet Pensionsförsäkring AB
1 124 971
0,82%
Bank Julius Baer & Co Ltd
1 111 111
0,81%
Övriga Aktieägare
16 678 962
12,23%
TOTAL
136 370 764
100,00%

Analytiker

Rikard Engberg – Erik Penser Bank

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier