Aktien

Acroud AB (publ) aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 27 juni 2018. Aktien har kortnamnet ACROUD och ISIN-koden SE0001863291. Acrouds LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Acroud AB (ACROUD)

2,93

Förändring

0,00 SEK
(0,00%)
Volym
0
Omsättning
0 SEK
Marknadsvärde
333,9 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Aktieägare

Aktieägarstruktur i Acroud AB (publ.) per den 30 september 2020

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
47 572 382
62,92%
Strategic Investment A/S (JPM Chase)
11 775 512
15,58%
Avanza Pension
1 979 715
2,62%
Credit Suisse
1 111 111
1,47%
Stefan Mahlstein
774 000
1,02%
JRS För kunders räkning
687 662
0,91%
ES Aktiehandel AB
500 000
0,66%
UBS SWITZERLAND AG
448 236
0,59%
Patrik Gustafsson
348 228
0,46%
Jonas Bertilsson
333 333
0,44%
Övriga aktieägare
10 074 308
13,33%
TOTALT
75 604 487
100,00%

Analytiker

Aksel Engebakken, Erik Moberg – ABG Sundal Collier

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier