Aktien

Acroud AB (publ) aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 27 juni 2018. Aktien har kortnamnet ACROUD och ISIN-koden SE0001863291. Acrouds LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Acroud AB (ACROUD)

2,30

Förändring

-0,07 SEK
(-2,95%)
Volym
3 910
Omsättning
9 081 SEK
Marknadsvärde
298,2 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Aktieägare

Aktieägarstruktur i Acroud AB (publ.) per den 30 juni 2021

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
57 390 981
44,26%
Strategic Investment A/S
18 900 000
14,58%
Power Media Group A/S
8 000 000
6,17%
Swedishsantas Media AB
7 709 202
5,95%
Avanza Pension
4 594 396
3,54%
RIAE MEDIA
3 601 813
2,78%
Byggnadsaktiebolaget Westnia
3 104 407
2,39%
ES Aktiehandel AB
1 700 000
1,31%
Clearstream Banking S.A.
1 517 582
1,17%
Trading House Scandinavia
1 176 400
0,91%
Bank Julius Baer & Co Ltd
1 111 111
0,86%
Robert Andersson
1 066 500
0,82%
Henric Stenholm
824 632
0,64%
Euroclear Bank S.A.
784 300
0,60%
Ludwig Pettersson
666 183
0,51%
Övriga Aktieägare
17 511 848
13,51%
TOTAL
129 659 355
100,00%

Analytiker

Aksel Engebakken, Erik Moberg – ABG Sundal Collier

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier