Aktien

Acroud AB (publ) aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 27 juni 2018. Aktien har kortnamnet ACROUD och ISIN-koden SE0001863291. Acrouds LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Acroud AB (ACROUD)

3,89

Förändring

+0,33 SEK
(+9,27%)
Volym
579 419
Omsättning
2 204 688 SEK
Marknadsvärde
474,4 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Aktieägare

Aktieägarstruktur i Acroud AB (publ.) per den 31 december 2020

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
57 390 981
50,36%
Strategic Investment A/S (JPM Chase)
17 701 468
15,53%
Avanza Pension
5 628 976
4,94%
Byggnadsaktiebolaget Westnia
3 104 407
2,72%
RIAE MEDIA
3 073 291
2,70%
House of K Investment AB
1 822 520
1,60%
ES Aktiehandel AB
1 672 350
1,47%
Clearstream Banking S.A.
1 507 000
1,32%
Nordnet Pensionsförsäkring AB
1 220 081
1,07%
Trading House Scandinavia
1 176 400
1,03%
Credit SuisseS.A.
1 111 111
0,98%
Robert Andersson
1 000 000
0,88%
Adrian Nelje
963 555
0,85%
Euroclear Bank S.A.
784 300
0,69%
Henric Stenholm
784 300
0,69%
Övriga Aktieägare
15 009 413
13,17%
TOTALT
113 950 153
100,00%

Analytiker

Aksel Engebakken, Erik Moberg – ABG Sundal Collier

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier