Aktien

Acroud AB (publ) aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 27 juni 2018. Aktien har kortnamnet ACROUD och ISIN-koden SE0001863291. Acrouds LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Acroud AB (ACROUD)

0,90

Förändring

0,00 SEK
(0,00%)
Volym
32 550
Omsättning
29 295 SEK
Marknadsvärde
157,5 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Aktieägare

Aktieägarstruktur i Acroud AB (publ.) per den 29 december 2023

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
69 930 090
40,51%
JP Morgan Chase Bank NA
38 996 581
22,59%
Six Sis AG
20 504 071
11,88%
SMD Group limited
6 841 981
3,96%
IBKR Financial Services AG
4 928 546
2,86%
PMG Group
4 066 199
2,36%
Byggnadsaktiebolaget Westnia
3 104 407
1,80%
Flise Invest APS
2 049 788
1,19%
Gary Gillies
1 716 845
0,99%
Avanza Pension
1 403 974
0,81%
Trading House Scandinavia
1 176 400
0,68%
Saxo Bank
1 119 744
0,65%
Bank Julius Baer & Co Ltd
1 111 111
0,64%
SEB AB, Luxembourg Branch
1 066 500
0,62%
Övriga Aktieägare
14 595 951
8,46%
TOTAL
172 612 188
100%

Analytiker

Rikard Engberg – Erik Penser Bank

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier