Finansiell kalender

2020-02-20

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

2020-05-20

Q1-RAPPORT 2020

2020-06-25

ÅRSSTÄMMA 2020

2020-08-13

Q2-RAPPORT 2020

2020-11-12

Q3-RAPPORT 2020

Prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter