Finansiell kalender

2022-02-17

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021 (Q4)

2022-05-19

Q1-RAPPORT 2022

2022-05-19

ÅRSSTÄMMA 2022

2022-08-11

Q2-RAPPORT 2022

2022-11-10

Q3-RAPPORT 2022