Finansiell kalender

2021-02-18

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

2021-05-20

Q1-RAPPORT 2021

2021-05-20

ÅRSSTÄMMA 2021

2021-08-12

Q2-RAPPORT 2021

2021-11-11

Q3-RAPPORT 2021

Prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter