Pressmeddelanden

Från och med Augusti 2021, har Acroud ändrat all bolagskommunikation till Engelska.  Alla pressreleaser hädanefter (förutom kvartalsrapporter och sammanhängande pressreleaser) kommer kommuniceras på Engelska.  För de senaste pressreleaserna, vänligen besök https://www.acroud.com/en/press-release/