Bolagsstyrning

System och strukturer för effektiv styrning och kontroll

System och strukturer för effektiv styrning och kontroll

Acroud AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och följer dess regler. Grunden till bolagsstyrningen av Acroud är bolagsordningen, aktiebolagslagen, andra svenska och utländska lagar och regler samt Acrouds egna riktlinjer och regler. Acrouds egna regler och riktlinjer utgörs främst av styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, instruktioner för ekonomisk rapportering samt ekonomihandboken. Utöver detta har Acroud även ett flertal policydokument och manualer med bolagsinterna riktlinjer samt rekommendationer som utgör tydliga principer och guidelines för Acrouds verksamhet och medarbetare.

Ledning

Robert Andersson

Verkställande direktör

Antal aktier i bolaget: 1 066 500
Antal aktieoptioner: 1 000 000
Robert Andersson är 44 år och har en examen inom Computer Science från Stockholms universitet och Griffiths universitet. Robert har mångårig erfarenhet av att skapa aktieägarvärde och utveckla tillväxtbolag inom iGaming samt mediaindustrin. Innan Robert tillträdde sin tjänst hos Acroud var han VD på Enlabs och Catena Media där han byggde upp och utvecklade verksamheterna från mindre bolag med ett fåtal anställda till större etablerade listade bolag. Robert tillträdde sin tjänst hos Acroud i februari 2020.

Roderick Attard

CFO

Antal aktier i bolaget: -
Antal aktieoptioner: 150 000
Roderick Attard är 34 år gammal, har över 11 års erfarenhet inom iGaming-industrin och har en kandidatexamen i redovisning från University of Malta. Han har samlat kunskap och branscherfarenhet under de sju år han jobbade som revisionsansvarig i det iGaming-specialiserade teamet på KPMG. Han började på Acroud som Financial Controller i september 2017 och har sedan dess jobbat sig uppåt inom företaget. Roderick höll postionen Head of Finance innan han befordrades till sin nuvarande roll i november 2021.

Morten Marcussen

Managing Director As a Service-segmentet

Antal aktier i bolaget: Uppskattning: 2 846 061
Antal aktieoptioner: -
Morten har över åtta års erfarenhet inom spelindustrin och har mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling online. Morten har en dubbel civilekonomexamen med inriktning på Design and communication management. Morten har varit VD för Voonix sedan 2018, men fokuserar också på affärsutveckling inom olika områden för Acroud.

Agne Galvelyte

Head of Legal and Compliance

Antal aktier i bolaget: -
Antal aktieoptioner: -
Agne Galvelyte är 29 år gammal och har en dubbel masterexamen i europeisk och internationell affärsjuridik med fokus på AML-åtgärder och förebyggande av BEPS. Agne gick med i iGaming-industrin för fem år sedan och började sin resa med Matching Visions som chefsjurist, därefter gick hon med i Acroud i början av 2021 och i Acrouds ledningsgrupp i början av 2022.
Innan hon utvecklade sin karriär inom iGaming-industrin arbetade hon inom affärsjuridik i över fyra år.

Styrelse

Peter Astrom

Peter Åström

Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2019
Antal aktier i bolaget: -
Född: 1966
Utbildning: Civilekonom/Master of Science in Business Administration vid Umeå Universitet
Huvudsaklig sysselsättning: Egen konsultverksamhet
Övriga nuvarande uppdrag/befattningar:
• Styrelseledamot, ENLABS AB
• Styrelseledamot, Kama Net AB
• Styrelsesuppleant, Score 24 AB
• Styrelseledamot, EBC – Executive Board Consulting AB
• Styrelseledamot, Nordic Leisure Incentive AB
• VD och styrelsesuppleant, Baltic Gaming AB
• Styrelsesuppleant, Lifland Gaming AB
• Styrelsesuppleant, Mediarevolution Nu AB
Tidigare uppdrag/befattningar:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja
Innehav: -
Peter Åström har en enorm erfarenhet från spelindustrin i olika operativa befattningar. Han har varit VD för Enlabs AB och VD för Entraction AB. Bland andra roller kan nämnas VD för Scanditoy AB, Alga AB, Hierta Venture och SVD Venture, Manager, Aftonbladet Nya Medier, Assistant Publishing Manager, Bonnier DataMedia, och Country Manager, EF Språkresor.

Richard Gale

Richard Gale

Styrelseledamot

Main current assignment: Founder, The Anorak Group
Previous assignments/positions:
• Vice President Sports, Catena AB (publ), 2017-2020
• Chief Operating Officer, Rise Project London, 2015-2016
• Founder/Director, Agit8or Media Ltd (publ), 2014-2015
Independent in relation to the company and the company management: Yes
Independent in relation to the company´s main owners: Yes

Staffan Dahl

Styrelseledamot

Main current assignment: Co-Founder & CEO at Simplexity Partners
Other current assignments/positions:
• Founder of Sportway Media Group AB
• Partner Voxovation Inc. / American Song Contest
• Founder & Board Member at Acticom Media
Previous assignments/positions:
• CEO at House of Elias, 2016 - 2021
Independent in relation to the company and the company management: Yes
Independent in relation to the company´s main owners: Yes

Dokument för nedladdning

Bolagsordning

Ladda ner bolagsordningen för ACROUD AB.

Ladda ner PDF

Obligationslån

Villkor för obligationslån (ISIN SE0010297572) med förfall den 14 september 2022.

Läs mer

Historisk finansiell data

Nedladdningsbar excelfil över historisk data omräknat till EUR.

Ladda ner excelfil