Bolagsstyrning

System och strukturer för effektiv styrning och kontroll

System och strukturer för effektiv styrning och kontroll

Acroud AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och följer dess regler. Grunden till bolagsstyrningen av Acroud är bolagsordningen, aktiebolagslagen, andra svenska och utländska lagar och regler samt Acrouds egna riktlinjer och regler. Acrouds egna regler och riktlinjer utgörs främst av styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, instruktioner för ekonomisk rapportering samt ekonomihandboken. Utöver detta har Acroud även ett flertal policydokument och manualer med bolagsinterna riktlinjer samt rekommendationer som utgör tydliga principer och guidelines för Acrouds verksamhet och medarbetare.

Ledning

Robert Andersson

Verkställande direktör

Antal aktier i bolaget: 1 066 500
Antal aktieoptioner: 1 000 000
Robert Andersson är 44 år och har en examen inom Computer Science från Stockholms universitet och Griffiths universitet. Robert har mångårig erfarenhet av att skapa aktieägarvärde och utveckla tillväxtbolag inom iGaming samt mediaindustrin. Innan Robert tillträdde sin tjänst hos Acroud var han VD på Enlabs och Catena Media där han byggde upp och utvecklade verksamheterna från mindre bolag med ett fåtal anställda till större etablerade listade bolag. Robert tillträdde sin tjänst hos Acroud i februari 2020.

Roderick Attard

CFO

Antal aktier i bolaget: -
Antal aktieoptioner: 150 000
Roderick Attard är 34 år gammal, har över 11 års erfarenhet inom iGaming-industrin och har en kandidatexamen i redovisning från University of Malta. Han har samlat kunskap och branscherfarenhet under de sju år han jobbade som revisionsansvarig i det iGaming-specialiserade teamet på KPMG. Han började på Acroud som Financial Controller i september 2017 och har sedan dess jobbat sig uppåt inom företaget. Roderick höll postionen Head of Finance innan han befordrades till sin nuvarande roll i november 2021.

Morten Marcussen

Managing Director As a Service-segmentet

Antal aktier i bolaget: Uppskattning: 2 846 061
Antal aktieoptioner: -
Morten har över åtta års erfarenhet inom spelindustrin och har mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling online. Morten har en dubbel civilekonomexamen med inriktning på Design and communication management. Morten har varit VD för Voonix sedan 2018, men fokuserar också på affärsutveckling inom olika områden för Acroud.

Ruben Gräve

COO Affiliation-segmentet

Antal aktier i bolaget: 35 000
Antal aktieoptioner: 325 000
Ruben Gräve är 28 år och har mer än tio års internationell erfarenhet inom digital marknadsföring, iGaming och e-handelsindustrin. Ruben grundade sitt första företag som tolvåring i Amsterdam och studerade datorvetenskap vid Harvard Business School Online. Han har framgångsrikt byggt upp och sålt sina företag under de senaste åren och har ett starkt entreprenörsfokus och stor erfarenhet av att bygga högpresterande team. Ruben har sedan 2014 haft flera olika befattningar inom organisationen. Han befordrades till sin nuvarande roll inom Acroud i feb 2021.

Daria Piotrowicz

Head of Communications

Antal aktier i bolaget: -
Antal aktieoptioner: -
Daria Piotrowicz är 31 år gammal och har en kandidatexamen i journalistik från Anglia Ruskin University i Cambridge. Daria kom till Acroud i början av 2021 som Social Media Manager och utökade sitt uppdrag till intern och extern digital kommunikation, PR och IR inom några månader. I november 2021 tog hon över som kommunikationschef och anslöt sig till ledningsgruppen.
Innan Acroud tillbringade Daria fem år inom Corporate Communications Team på MAG, där hon ledde team för sociala medier, först på London STN Airport och sedan inom hela flygplatskoncernen.

Agne Galvelyte

Head of Legal and Compliance

Antal aktier i bolaget: -
Antal aktieoptioner: -
Agne Galvelyte är 29 år gammal och har en dubbel masterexamen i europeisk och internationell affärsjuridik med fokus på AML-åtgärder och förebyggande av BEPS. Agne gick med i iGaming-industrin för fem år sedan och började sin resa med Matching Visions som chefsjurist, därefter gick hon med i Acroud i början av 2021 och i Acrouds ledningsgrupp i början av 2022.
Innan hon utvecklade sin karriär inom iGaming-industrin arbetade hon inom affärsjuridik i över fyra år.

Styrelse

Henrik Kvick

Styrelseordförande

Ordförande sedan 2012
Antal aktier i bolaget: 57 390 981
Född: 1977
Utbildning: Civilingenjör, Industriell Ekonomi Linköpings Tekniska Högskola
Huvudsaklig sysselsättning: VD för investeringsbolaget Trottholmen AB
Övriga nuvarande uppdrag/befattningar:
• Styrelseordförande, Trottholmen AB
• Styrelseordförande, Acroud AB
• Styrelseordförande, NetJobs Group AB
• Styrelsesuppleant, KFK Invest AB
• Styrelsesuppleant, PFK Invest AB
Tidigare uppdrag/befattningar:
• Styrelseordförande, Speqta AB (publ), 2012-2017
• Styrelseledamot, Tradedoubler AB (publ), 2015-2016
• Styrelseledamot, Entraction Holding AB(publ), 2010-2011
• CEO, NetJobs Group AB (publ), 2004-2006
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Nej
Innehav: 57 390 981 aktier
Henrik Kvick är grundare av och VD för investeringsföretaget Trottholmen AB. Som entreprenör och investerare har Henrik mer än 15 års erfarenhet av att finansiera, utveckla och avyttra flera börsnoterade företag inom iGaming och onlinemedier som Entraction Holding AB, MOB Networks AB, Speqta AB, Fram Skandinavien AB, NetJobs AB och Tradedoubler AB. Henrik har en examen som civilingenjör inom industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola.

Kim Mikkelsen

Kim Mikkelsen

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020
Antal aktier i bolaget: 18 497 456 den 12 mars 2021
Född: 1968
Utbildning: HD Finance – CPH Business School 1991-1994
Huvudsaklig sysselsättning: Kim är CIO och majoritetsägare av Strategic Investments (noterade på danska börsen).
Övriga nuvarande uppdrag/befattningar:
• CIO och majoritetsägare Strategic Investments
• Styrelseledamot Nord Insuretech group – Stockholm Stock Exchange
Tidigare uppdrag/befattningar:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Nej
Innehav: Strategic Investments är ACROUDs näst största aktieägare, med 18 497 456 I Strategic Investments per 12 mars 2021
Kim Mikkelsen är CIO och majoritetsägare av Strategic Investments (noterade på danska börsen). Under sin karriär har Kim haft olika ledande befattningar med inriktning på bank och finans. Bland befattningarna kan nämnas Bikuben Bank (1989–1994), Swiss Bank och Greenwich Capital i London (1994–1999), SEB (1999–2002), majoritetsägare i Nordic Asset Management (2003–2009) och Strategic Capital/Investments (sedan 2009). Nuvarande styrelseuppdrag i Storm Real Estate på Oslo Stock Exchange.

Peter Astrom

Peter Åström

Styrelseledamot, ordförande för ersättningsutskottet

Styrelseledamot sedan 2019
Antal aktier i bolaget: -
Född: 1966
Utbildning: Civilekonom/Master of Science in Business Administration vid Umeå Universitet
Huvudsaklig sysselsättning: Egen konsultverksamhet
Övriga nuvarande uppdrag/befattningar:
• Styrelseledamot, ENLABS AB
• Styrelseledamot, Kama Net AB
• Styrelsesuppleant, Score 24 AB
• Styrelseledamot, EBC – Executive Board Consulting AB
• Styrelseledamot, Nordic Leisure Incentive AB
• VD och styrelsesuppleant, Baltic Gaming AB
• Styrelsesuppleant, Lifland Gaming AB
• Styrelsesuppleant, Mediarevolution Nu AB
Tidigare uppdrag/befattningar:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja
Innehav: -
Peter Åström har en enorm erfarenhet från spelindustrin i olika operativa befattningar. Han har varit VD för Enlabs AB och VD för Entraction AB. Bland andra roller kan nämnas VD för Scanditoy AB, Alga AB, Hierta Venture och SVD Venture, Manager, Aftonbladet Nya Medier, Assistant Publishing Manager, Bonnier DataMedia, och Country Manager, EF Språkresor.

Jonas Strömberg

Jonas Strömberg

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021
Antal aktier i bolaget: 1 700 000 i ES Aktiehandel AB och 58 000 privat
Född: 1981
Utbildning: Fil.mag. i Företagsekonomi och Fil.kand. i Nationalekonomi, Stockholms Unversitet 2000-2006
Huvudsaklig sysselsättning: Jonas är Investment Manager på Erik Selin Fastigheter AB.
Övriga nuvarande uppdrag/befattningar:
• Förvaltare ES Aktiehandel AB
• Styrelseledamot i Carlsson & Norén Asset Management och Dignisa
Tidigare uppdrag/befattningar:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja
Innehav: 1 700 000 i ES Aktiehandel AB och 58 000 privat 25 maj 2021
Jonas har under sin karriär haft olika ledande befattningar med tonvikt inom bank och finans och jobbar för närvarande som Investment Manager vid Erik Selin Fastigheter AB samt Erik Selin Aktiehandel AB. Tidigare har Jonas arbetat som Chief Sales vid Nordea Markets – Equity Finance (2014-2019), Funding Manager vid Riksgälden – Skuldförvaltningen (2012-2014), Institutional Sales vid Erik Penser Bank (2011) samt som Institutional Sales Trader vid HQ Bank Investment Bank AB (2007-2010).

Maria Andersson Grimaldi

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021
Antal aktier i bolaget: -
Född: 1968
Utbildning: Diplomerad Varumärke och Marknadsekonom
Huvudsaklig sysselsättning: Maria är investerare tillika direktör för nya affärer, förvärv och skalbara teknologier på Goodbye Kansas Group (publ) (ledande noterat bolag inom visualisering och XR-teknologi).
Övriga nuvarande uppdrag/befattningar:
• Styrelseordförande i Fall Damage Studio AB
• Styrelseledamot i bland annat M.O.B.A. Network AB (publ)
• Styrelseledamot Esportal (e-sportplattform)
• Styrelseledamot i Insert Coin AB (gamification SaaS bolag)
Tidigare uppdrag/befattningar:
• Verkställande Direktör Bublar Group (2019-2020)
• Verkställande Direktör Dataspelsbranschen (2002 – 2012)
• Styrelsemedlem Interactive Software Federation Europe (2003 – 2012)
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja
Innehav: -
Maria är investerare tillika direktör för nya affärer, förvärv och skalbara teknologier på Goodbye Kansas Group (publ) (ledande noterat bolag inom visualisering och XR-teknologi). Maria har omfattande erfarenhet av att driva och bygga snabbväxande entreprenörsbolag i tillväxtfas. Hon är styrelseordförande i Fall Damage Studio AB och styrelseledamot i bland annat M.O.B.A. Network AB (publ), e-sportplattformen Esportal och gamification SaaS bolaget Insert Coin AB. Maria var tidigare koncern VD för Bublar Group (2019-2020) samt för Dataspelsbranschen 2002-2012 med ett omfattande arbete för självreglering, hållbarhetsfrågor och marknadsdata. Vidare satt Maria i styrelsen för europeiska Interactive Software Federation Europé 2003 - 2012 Maria är även nationell jurymedlem för världens största entreprenörstävling – Entrepreneur of the Year.

Dokument för nedladdning

Bolagsordning

Ladda ner bolagsordningen för ACROUD AB.

Ladda ner PDF

Obligationslån

Villkor för obligationslån (ISIN SE0010297572) med förfall den 14 september 2022.

Läs mer

Historisk finansiell data

Nedladdningsbar excelfil över historisk data omräknat till EUR.

Ladda ner excelfil