Bolagsstyrning

System och strukturer för effektiv styrning och kontroll

System och strukturer för effektiv styrning och kontroll

Acroud AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och följer dess regler. Grunden till bolagsstyrningen av Acroud är bolagsordningen, aktiebolagslagen, andra svenska och utländska lagar och regler samt Acrouds egna riktlinjer och regler. Acrouds egna regler och riktlinjer utgörs främst av styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, instruktioner för ekonomisk rapportering samt ekonomihandboken. Utöver detta har Acroud även ett flertal policydokument och manualer med bolagsinterna riktlinjer samt rekommendationer som utgör tydliga principer och guidelines för Acrouds verksamhet och medarbetare.

Dokument för nedladdning

Bolagsordning

Ladda ner bolagsordningen för ACROUD AB.

Ladda ner PDF

Obligationslån

Villkor för obligationslån (ISIN SE0010297572) med förfall den 14 september 2022.

Läs mer

Historisk finansiell data

Nedladdningsbar excelfil över historisk data omräknat till EUR.

Ladda ner excelfil