Revisor

Bolagets revisor är Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (556029-6740) med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor.