Obligationslån 2022

Acroud emitterade en senior säkerställd obligation (SE0017562481) den 5 juli 2022. Enligt villkoren kommer obligationen att noteras på Nasdaq Stockholm inom sex (6) månader från Emissionsdagen.

Övriga dokument relaterade till obligation

Terms and Conditions

Bond Listing Prospectus

Written Procedure