STRATEGI

STRATEGIC

Geografisk

expansion

Samma framgångsfaktorer som Acroud har tillämpat på de europeiska marknaderna riktar vi nu mot “Emerging Markets” och Nordamerika. Vårt mål är att leverera högkvalitativa varumärken med korta ledtider, genom vår innovativa leveransmetod. På så sätt kan vi tidigt positionera våra varumärken och våra mjukvarulösningar, vilket möjliggör genomförandet av vår strategiska plan.

TACTICAL

Utrullning i

USA

Öka takten i vår USA expansion genom att rekrytera nyckelpersonal. Genom kostnadseffektiv och innovativ leveransmodell avseende nya produkter, vilka är inriktade på USA siktar vi på att ha sajter i drift i alla reglerade delstater samt vertikaler under 2021. Detta i kombination med våra godkända licenser gör det möjligt för oss att bedriva verksamhet i tolv delstater vilket innebär att vi kan nå önskad tillväxt i USA

STRATEGIC

Diversifiering av

intäktsströmmar

Genom att bygga upp en långsiktig intäktdiversifiering och intäktsmodell blir bolaget mindre känsligt för marknadsförändringar och regleringseffekter. Genom att bygga strategisk stabilitet och hållbarhet i vår intäktsbas minskar vi bolagets sammanvägda riskprofil.

TACTICAL

Innehållsrik

streaming

Acroud kommer att fortsätta arbeta opportunistiskt för att skapa nya intäktsflöden, däribland investeringar i och utveckling av livestreaming samt ”influensers” på sociala medier. Målet är att diversifiera samt utöka NDC basen både organiskt och via förvärv. Strategin kommer således att genomföras genom förvärv och genom att vi skapar eget innehåll med högt värde.

STRATEGIC

Vertikaler

core and beyond

Acrouds kärnverksamhet omfattar bland annat starkt positionerade affliate-varumärken som kommer att gynnas av den snabbare trendutvecklingen bland annat under COVID-pandemin, dvs. minskad handel i butik och ökad handel on-line. Acroud är väl positionerat för att ta till vara på dessa marknadstrender då vi har ett starkt operativt team som levererar högkvalitativt innehåll, välutvecklad sökmotorsoptimering samt har utvecklat en högteknologisk infrastruktur. Dessutom har vårt produktutbud utökats inom nya och spännande vertikaler som kommer att öka takten i vår strategiska tillväxtplan.

TACTICAL

Systematiska

M&A

Vi kommer att fortsätta att driva en opportunistisk förvärvsstrategi och utvärdera nya fall löpande. Vi kommer dock inte att vara lika ”aggressiva” som tidigare, utan fokusera på tillväxt i vår nuvarande portfölj och de förvärv som redan har genomförts/tillkännagetts.

STRATEGIC

...As a Service

företag

Acroud diversifierade verksamheten i början av 2021 genom förvärvet av PGM Group. Våra SaaS produkter genererar långsiktiga och stabila intäktsströmmar. Vårt mål är att stärka positionen inom mjukvaruverksamheten och skapa synergier mellan våra nya tillgångar och tidigare kärnverksamhet och därmed bli det ledande tjänsteföretaget i branschen.

TACTICAL

Bibehållet

fokus

Fortsätta att utveckla och bygga vårt operativa team för att säkerställa snabba leveranser och effektiv kostnadsbas. Implementera en ”doer”-mentalitet i organisationen för att bibehålla fokus och effektivitet. Fokusera på färre områden för att förbättra kvaliteten i vår utveckling av våra befintliga varumärken. Kontinuerligt utvärdera varumärken och domäner som inte presterar enligt plan och utvärdera en eventuell avyttring.

STRATEGISK
& TAKTISK
PLAN