Styrelse

Kim Mikkelsen

Kim Mikklesen

Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2020-2023 och återigen sedan 2024
Född: 1968
Utbildning: HD Finans - CPH Business School 1991-1994
Huvudsakligt nuvarande uppdrag:
• Ordförande för Nord Insuretech Group AB - Stockholmsbörsen
• CIO och majoritetsägare av Strategic Investments, som är näst största aktieägare i Acroud AB
Tidigare uppdrag/befattningar: : Under sin karriär har Kim innehaft olika ledande befattningar, med fokus på bankväsende och finans. Dessa inkluderar Bikuben Bank (1989-1994), Swiss Bank och Greenwich Capital i London (1994-1999), SEB (1999-2002), majoritetsägare i Nordic Asset Management (2003-2009) och Strategic Capital/Investments (sedan 2009).
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja

Peter Astrom

Peter Åström

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019
Antal aktier i bolaget: -
Född: 1966
Utbildning: Civilekonom/Master of Science in Business Administration vid Umeå Universitet
Huvudsaklig sysselsättning: Egen konsultverksamhet
Övriga nuvarande uppdrag/befattningar:
• Styrelseledamot, ENLABS AB
• Styrelseledamot, Kama Net AB
• Styrelsesuppleant, Score 24 AB
• Styrelseledamot, EBC – Executive Board Consulting AB
• Styrelseledamot, Nordic Leisure Incentive AB
• VD och styrelsesuppleant, Baltic Gaming AB
• Styrelsesuppleant, Lifland Gaming AB
• Styrelsesuppleant, Mediarevolution Nu AB
Tidigare uppdrag/befattningar:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja
Innehav: -
Peter Åström har en enorm erfarenhet från spelindustrin i olika operativa befattningar. Han har varit VD för Enlabs AB och VD för Entraction AB. Bland andra roller kan nämnas VD för Scanditoy AB, Alga AB, Hierta Venture och SVD Venture, Manager, Aftonbladet Nya Medier, Assistant Publishing Manager, Bonnier DataMedia, och Country Manager, EF Språkresor.

Richard Gale

Richard Gale

Styrelseledamot

Other current assignments/positions: Founder, The Anorak Group
Previous assignments/positions:
• Vice President Sports, Catena AB (publ), 2017-2020
• Chief Operating Officer, Rise Project London, 2015-2016
• Founder/Director, Agit8or Media Ltd (publ), 2014-2015
Independent in relation to the company and the company management: Yes
Independent in relation to the company´s main owners: Yes