Styrelse

Henrik Kvick

Styrelseordförande

Ordförande sedan 2012
Antal aktier i bolaget: 57 390 981
Född: 1977
Utbildning: Civilingenjör, Industriell Ekonomi Linköpings Tekniska Högskola
Huvudsaklig sysselsättning: VD för investeringsbolaget Trottholmen AB
Övriga nuvarande uppdrag/befattningar:
• Styrelseordförande, Trottholmen AB
• Styrelseordförande, Acroud AB
• Styrelseordförande, NetJobs Group AB
• Styrelsesuppleant, KFK Invest AB
• Styrelsesuppleant, PFK Invest AB
Tidigare uppdrag/befattningar:
• Styrelseordförande, Speqta AB (publ), 2012-2017
• Styrelseledamot, Tradedoubler AB (publ), 2015-2016
• Styrelseledamot, Entraction Holding AB(publ), 2010-2011
• CEO, NetJobs Group AB (publ), 2004-2006
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Nej
Innehav: 57 390 981 aktier
Henrik Kvick är grundare av och VD för investeringsföretaget Trottholmen AB. Som entreprenör och investerare har Henrik mer än 15 års erfarenhet av att finansiera, utveckla och avyttra flera börsnoterade företag inom iGaming och onlinemedier som Entraction Holding AB, MOB Networks AB, Speqta AB, Fram Skandinavien AB, NetJobs AB och Tradedoubler AB. Henrik har en examen som civilingenjör inom industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola.

Kim Mikkelsen

Kim Mikkelsen

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020
Antal aktier i bolaget: 18 497 456 den 12 mars 2021
Född: 1968
Utbildning: HD Finance – CPH Business School 1991-1994
Huvudsaklig sysselsättning: Kim är CIO och majoritetsägare av Strategic Investments (noterade på danska börsen).
Övriga nuvarande uppdrag/befattningar:
• CIO och majoritetsägare Strategic Investments
• Styrelseledamot Nord Insuretech group – Stockholm Stock Exchange
Tidigare uppdrag/befattningar:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Nej
Innehav: Strategic Investments är ACROUDs näst största aktieägare, med 18 497 456 I Strategic Investments per 12 mars 2021
Kim Mikkelsen är CIO och majoritetsägare av Strategic Investments (noterade på danska börsen). Under sin karriär har Kim haft olika ledande befattningar med inriktning på bank och finans. Bland befattningarna kan nämnas Bikuben Bank (1989–1994), Swiss Bank och Greenwich Capital i London (1994–1999), SEB (1999–2002), majoritetsägare i Nordic Asset Management (2003–2009) och Strategic Capital/Investments (sedan 2009). Nuvarande styrelseuppdrag i Storm Real Estate på Oslo Stock Exchange.

Peter Astrom

Peter Åström

Styrelseledamot, ordförande för ersättningsutskottet

Styrelseledamot sedan 2019
Antal aktier i bolaget: -
Född: 1966
Utbildning: Civilekonom/Master of Science in Business Administration vid Umeå Universitet
Huvudsaklig sysselsättning: Egen konsultverksamhet
Övriga nuvarande uppdrag/befattningar:
• Styrelseledamot, ENLABS AB
• Styrelseledamot, Kama Net AB
• Styrelsesuppleant, Score 24 AB
• Styrelseledamot, EBC – Executive Board Consulting AB
• Styrelseledamot, Nordic Leisure Incentive AB
• VD och styrelsesuppleant, Baltic Gaming AB
• Styrelsesuppleant, Lifland Gaming AB
• Styrelsesuppleant, Mediarevolution Nu AB
Tidigare uppdrag/befattningar:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja
Innehav: -
Peter Åström har en enorm erfarenhet från spelindustrin i olika operativa befattningar. Han har varit VD för Enlabs AB och VD för Entraction AB. Bland andra roller kan nämnas VD för Scanditoy AB, Alga AB, Hierta Venture och SVD Venture, Manager, Aftonbladet Nya Medier, Assistant Publishing Manager, Bonnier DataMedia, och Country Manager, EF Språkresor.

Jonas Strömberg

Jonas Strömberg

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021
Antal aktier i bolaget: 1 700 000 i ES Aktiehandel AB och 58 000 privat
Född: 1981
Utbildning: Fil.mag. i Företagsekonomi och Fil.kand. i Nationalekonomi, Stockholms Unversitet 2000-2006
Huvudsaklig sysselsättning: Jonas är Investment Manager på Erik Selin Fastigheter AB.
Övriga nuvarande uppdrag/befattningar:
• Förvaltare ES Aktiehandel AB
• Styrelseledamot i Carlsson & Norén Asset Management och Dignisa
Tidigare uppdrag/befattningar:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja
Innehav: 1 700 000 i ES Aktiehandel AB och 58 000 privat 25 maj 2021
Jonas har under sin karriär haft olika ledande befattningar med tonvikt inom bank och finans och jobbar för närvarande som Investment Manager vid Erik Selin Fastigheter AB samt Erik Selin Aktiehandel AB. Tidigare har Jonas arbetat som Chief Sales vid Nordea Markets – Equity Finance (2014-2019), Funding Manager vid Riksgälden – Skuldförvaltningen (2012-2014), Institutional Sales vid Erik Penser Bank (2011) samt som Institutional Sales Trader vid HQ Bank Investment Bank AB (2007-2010).

Maria Andersson Grimaldi

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021
Antal aktier i bolaget: -
Född: 1968
Utbildning: Diplomerad Varumärke och Marknadsekonom
Huvudsaklig sysselsättning: Maria är investerare tillika direktör för nya affärer, förvärv och skalbara teknologier på Goodbye Kansas Group (publ) (ledande noterat bolag inom visualisering och XR-teknologi).
Övriga nuvarande uppdrag/befattningar:
• Styrelseordförande i Fall Damage Studio AB
• Styrelseledamot i bland annat M.O.B.A. Network AB (publ)
• Styrelseledamot Esportal (e-sportplattform)
• Styrelseledamot i Insert Coin AB (gamification SaaS bolag)
Tidigare uppdrag/befattningar:
• Verkställande Direktör Bublar Group (2019-2020)
• Verkställande Direktör Dataspelsbranschen (2002 – 2012)
• Styrelsemedlem Interactive Software Federation Europe (2003 – 2012)
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja
Innehav: -
Maria är investerare tillika direktör för nya affärer, förvärv och skalbara teknologier på Goodbye Kansas Group (publ) (ledande noterat bolag inom visualisering och XR-teknologi). Maria har omfattande erfarenhet av att driva och bygga snabbväxande entreprenörsbolag i tillväxtfas. Hon är styrelseordförande i Fall Damage Studio AB och styrelseledamot i bland annat M.O.B.A. Network AB (publ), e-sportplattformen Esportal och gamification SaaS bolaget Insert Coin AB. Maria var tidigare koncern VD för Bublar Group (2019-2020) samt för Dataspelsbranschen 2002-2012 med ett omfattande arbete för självreglering, hållbarhetsfrågor och marknadsdata. Vidare satt Maria i styrelsen för europeiska Interactive Software Federation Europé 2003 - 2012 Maria är även nationell jurymedlem för världens största entreprenörstävling – Entrepreneur of the Year.