Styrelse

Henrik Kvick

Styrelseordförande sedan 2012

Född: 1977
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Linköpings Tekniska Högskola
Huvudsaklig sysselsättning: VD för investeringsföretaget Trottholmen AB
Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande Trottholmen AB
Styrelseordförande Acroud AB
Styrelseordförande NetJobs Group AB
Styrelseledamot IFK Norrköping
Styrelseledamot Aktiebolaget Norrköpings Idrottspark
Styrelsesuppleant KFK Invest AB
Styrelsesuppleant PFK Invest AB
Tidigare styrelseuppdrag:
Styrelseordförande Speqta AB (publ), 2012-2017
Styrelseledamot Fram Skandinavien AB (publ), 2018-2019
Styrelseledamot Tradedoubler AB (publ), 2015-2016
Styrelseledamot Entraction Holding AB(publ), 2010-2011
VD NetJobs Group AB (publ), 2004-2006
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Nej
Innehav: 57 390 981 st aktier

Jonas Bertilsson

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1980
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm
Huvudsaklig sysselsättning: Driver egen konsultverksamhet i Rogusa Invest
Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande M.O.B.A. Network AB
Styrelsesuppleant AB Rugosa Invest
Tidigare styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande Pema Sweden AB
Styrelseledamot i Mengus Stockholm 2005 och 2011 AB
Styrelseledamot Bed Factory Holding AB
Styrelseledamot
Global Gaming
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
 Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja
Innehav: 437 749 st aktier

Fredrik Ruden

Fredrik Rüdén

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1970
Utbildning: Civilekonom/Master of Science in Business Administration vid Mälardalens Högskola samt Kandidatexamen i Handelsrätt/Bachelor of Laws vid Mälardalens Högskola
Huvudsaklig sysselsättning: Egen konsultverksamhet med inriktning inom management och företagsekonomi.
Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande, FA Rüdén Consulting AB
Styrelseledamot, MultiQ International AB
Tidigare styrelseuppdrag:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja

Innehav: 150 000 st aktier

Peter Astrom

Peter Åström

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1966
Utbildning: Civilekonom/Master of Science in Business Administration vid Umeå Universitet
Huvudsaklig sysselsättning: Driver egen konsultverksamhet
Nuvarande uppdrag:
Styrelseledamot, ENLABS AB
Styrelseledamot, Kama Net AB
Styrelsesuppleant, Score 24 AB
Styrelseledamot, Elias Software AB
Styrelseledamot, EBC – Executive Board Consulting AB
Styrelseledamot, Nordic Leisure Incentive AB
VD och styrelsesuppleant, Baltic Gaming AB
Styrelsesuppleant, Lifland Gaming AB
Styrelsesuppleant, Mediarevolution Nu AB
Tidigare styrelseuppdrag: 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja

Innehav: 0 st aktier

Kim Mikkelsen

Kim Mikkelsen

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1968
Utbildning: HD Finance- CPH Business School 1991-1994.
Huvudsaklig sysselsättning: Kim är CIO samt majoritetsägare i Strategic Investments (noterat på danska börsen).
Nuvarande uppdrag:
CIO samt majoritetsägare i Strategic Investments
Styrelseledamot Storm Real Estate – Oslo Børsen
Tidigare styrelseuppdrag:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Nej
Innehav: Strategic Investments är näst största ägare i ACROUD med 17 403 823 aktier per 30 november 2020