Koncernledning

Robert Andersson

Verkställande direktör

Antal aktier i bolaget: 1 066 500
Antal aktieoptioner: 1 000 000
Robert Andersson är 44 år och har en examen inom Computer Science från Stockholms universitet och Griffiths universitet. Robert har mångårig erfarenhet av att skapa aktieägarvärde och utveckla tillväxtbolag inom iGaming samt mediaindustrin. Innan Robert tillträdde sin tjänst hos Acroud var han VD på Enlabs och Catena Media där han byggde upp och utvecklade verksamheterna från mindre bolag med ett fåtal anställda till större etablerade listade bolag. Robert tillträdde sin tjänst hos Acroud i februari 2020.

Gustav Vadenbring

CFO

Antal aktier i bolaget: 110 000
Antal aktieoptioner: 500 000
Gustav Vadenbring är 46 år och har en dubbel civilekonomexamen från Lunds universitet och Universität Tübingen. Gustav har över 13 års erfarenhet inom revision och M&A från Arthur Andersen/Deloitte och kommer närmast från SEB:s avdelning för International Credit Analysis, där han arbetade som senior industri- och företagsanalytiker. Innan dess var Gustav CFO i Actic Group under drygt fem års tid. Gustav tillträdde sin tjänst hos Acroud i februari 2018.

Morten Marcussen

Managing Director As a Service segmentet

Antal aktier i bolaget: Uppskattning: 2 846 061
Antal aktieoptioner: -
Morten har över åtta års erfarenhet inom spelindustrin och har mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling online. Morten har en dubbel civilekonomexamen med inriktning på Design and communication management. Morten har varit VD för Voonix sedan 2018, men fokuserar också på affärsutveckling inom olika områden för Acroud.

Ruben Gräve

COO Affiliation-segmentet

Antal aktier i bolaget: 35 000
Antal aktieoptioner: 325 000
Ruben Gräve är 27 år och har mer än tio års internationell erfarenhet inom digital marknadsföring, iGaming och e-handelsindustrin. Ruben grundade sitt första företag som tolvåring i Amsterdam och studerade datorvetenskap vid Harvard Business School Online. Han har framgångsrikt byggt upp och sålt sina företag under de senaste åren och har ett starkt entreprenörsfokus och stor erfarenhet av att bygga högpresterande team. Ruben har sedan 2014 haft flera olika befattningar inom organisationen. Han befordrades till sin nuvarande roll inom Acroud i feb 2021.

Erik Gjerde

Chief Business Development Officer

Antal aktier i bolaget: -
Antal aktieoptioner: 325 000
Erik Gjerde är utbildad inom marknadsföring och kommunikation vid Norwegian School of Management. Erik tillträdde sin tjänst hos Acroud i september 2011 och har haft flera olika befattningar inom organisationen. Han har innan dess innehaft positioner inom onlinemarknadsföring, affärsutveckling online, mjukvaruutveckling och har varit COO. Erik utsågs till Acrouds Chief Business Development Officer i februari 2021.

Clinton Cutajar

CTO

Antal aktier i bolaget: 17 700
Antal aktieoptioner: 325 000
Clinton Cutajar har varit verksam inom teknikutveckling i 23 år och byggt komplexa lösningar inom flera branscher som iGaming och affiliation, telecom, statliga myndigheter och finansbranschen. Han har en M.Sc. i Informationssäkerhet från University of London samt en B.Sc. i Datavetenskap och Artificiell Intelligens från University of Malta. Hans senaste roll var på Catena Media, där han var Head of Tech Operations med ansvar för drift, integration av förvärv samt IT-arkitektur. Clinton tillträdde sin tjänst hos Net Gaming i september 2018.

Olga Tsalle

CCO

Antal aktier i bolaget: 50 450
Antal aktieoptioner: 325 000
Olga Tsalle är 35 år och har mer än 15 års erfarenhet från olika ledande befattningar inom internationella försäljningsorganisationer. Hon har varit aktiv i iGaming-industrin i över åtta år, senast med placering i Sydafrika och Malta. Innan Olga tillträdde sin tjänst hos Acroud var Olga Affiliate and Media Team Manager för Aspire Global. Olga har bred erfarenhet från affiliate-marknadsföring, är mycket måldriven med ett starkt fokus på avkastning. Olga tillträdde sin tjänst hos Acroud i juli 2020 och ingår i ledningsgruppen.