Ledning

robert andersson

Robert Andersson

VD och koncernchef

Innehav antal aktier: -
Innehav antal optioner: -
Robert Andersson är 42 år och har en examen inom Computer Science från Stockholms- samt Griffiths Universitet. Robert har mångårig erfarenhet av att skapa aktieägarvärde och driva samt utveckla tillväxtbolag inom iGaming samt media industrin. Innan Robert tillträdde sin tjänst hos Acroud var Robert VD på både Enlabs och Catena Media där han byggde upp och utvecklade verksamheterna från mindre bolag med ett fåtal anställda till större etablerade listade bolag. Robert tillträdde sin tjänst hos Acroud i februari 2020

Gustav Vadenbring

CFO

Innehav antal aktier: 30 000
Innehav antal optioner: -
Gustav Vadenbring är 45 år och har en civilekonomexamen från Lunds Universitet och University of Tübingen. Gustav har över 13 års erfarenhet inom revision och M&A från Arthur Andersen/Deloitte och kommer närmast från SEB, där han arbetat som Senior industri- och företagsanalytiker på avdelningen Internationell kreditanalys. Innan dess var Gustav CFO i Actic Group under drygt fem års tid. Gustav tillträdde sin tjänst hos Acroud i augusti 2018.

Erik Gjerde

COO och vice VD

Innehav antal aktier: 0
Innehav antal personaloptioner: 300 000
Erik Gjerde är utbildad inom marknadsföring och kommunikation vid Norwegian School of Management. Erik har arbetat för Highlight Media sedan 2011. Han har innan dess innehaft positioner inom onlinemarknadsföring, affärsutveckling online samt teknikutveckling. Erik tillträdde sin tjänst hos Acroud i september 2017.

Clinton Cutajar

CTO

Innehav antal aktier: 0
Clinton Cutajar har en M.Sc. i Informationssäkerhet från University of London samt en B.Sc. i Datavetenskap och Artificiell Intelligens från University of Malta. Hans senaste roll var på Catena Media, där han var Head of Tech Operations med ansvar för drift, integration av förvärv samt IT-arkitektur. Clinton tillträdde sin tjänst hos Acroud i september 2018.