Koncernledning

Robert Andersson

Verkställande direktör

Antal aktier i bolaget: 1 066 500
Antal aktieoptioner: 1 000 000
Robert Andersson är 44 år och har en examen inom Computer Science från Stockholms universitet och Griffiths universitet. Robert har mångårig erfarenhet av att skapa aktieägarvärde och utveckla tillväxtbolag inom iGaming samt mediaindustrin. Innan Robert tillträdde sin tjänst hos Acroud var han VD på Enlabs och Catena Media där han byggde upp och utvecklade verksamheterna från mindre bolag med ett fåtal anställda till större etablerade listade bolag. Robert tillträdde sin tjänst hos Acroud i februari 2020.

Roderick Attard

CFO

Antal aktier i bolaget: -
Antal aktieoptioner: 150 000
Roderick Attard är 34 år gammal, har över 11 års erfarenhet inom iGaming-industrin och har en kandidatexamen i redovisning från University of Malta. Han har samlat kunskap och branscherfarenhet under de sju år han jobbade som revisionsansvarig i det iGaming-specialiserade teamet på KPMG. Han började på Acroud som Financial Controller i september 2017 och har sedan dess jobbat sig uppåt inom företaget. Roderick höll postionen Head of Finance innan han befordrades till sin nuvarande roll i november 2021.

Morten Marcussen

Managing Director As a Service segmentet

Antal aktier i bolaget: Uppskattning: 2 846 061
Antal aktieoptioner: -
Morten har över åtta års erfarenhet inom spelindustrin och har mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling online. Morten har en dubbel civilekonomexamen med inriktning på Design and communication management. Morten har varit VD för Voonix sedan 2018, men fokuserar också på affärsutveckling inom olika områden för Acroud.

Ruben Gräve

COO Affiliation-segmentet

Antal aktier i bolaget: 80 000
Antal aktieoptioner: 325 000
Ruben Gräve är 28 år och har mer än tio års internationell erfarenhet inom digital marknadsföring, iGaming och e-handelsindustrin. Ruben grundade sitt första företag som tolvåring i Amsterdam och studerade datorvetenskap vid Harvard Business School Online. Han har framgångsrikt byggt upp och sålt sina företag under de senaste åren och har ett starkt entreprenörsfokus och stor erfarenhet av att bygga högpresterande team. Ruben har sedan 2014 haft flera olika befattningar inom organisationen. Han befordrades till sin nuvarande roll inom Acroud i feb 2021.

Daria Piotrowicz

Head of Communications

Antal aktier i bolaget: -
Antal aktieoptioner: -
Daria Piotrowicz är 31 år gammal och har en kandidatexamen i journalistik från Anglia Ruskin University i Cambridge. Daria kom till Acroud i början av 2021 som Social Media Manager och utökade sitt uppdrag till intern och extern digital kommunikation, PR och IR inom några månader. I november 2021 tog hon över som kommunikationschef och anslöt sig till ledningsgruppen.
Innan Acroud tillbringade Daria fem år inom Corporate Communications Team på MAG, där hon ledde team för sociala medier, först på London STN Airport och sedan inom hela flygplatskoncernen.

Agne Galvelyte

Head of Legal and Compliance

Antal aktier i bolaget: -
Antal aktieoptioner: -
Agne Galvelyte är 29 år gammal och har en dubbel masterexamen i europeisk och internationell affärsjuridik med fokus på AML-åtgärder och förebyggande av BEPS. Agne gick med i iGaming-industrin för fem år sedan och började sin resa med Matching Visions som chefsjurist, därefter gick hon med i Acroud i början av 2021 och i Acrouds ledningsgrupp i början av 2022.
Innan hon utvecklade sin karriär inom iGaming-industrin arbetade hon inom affärsjuridik i över fyra år.