Koncernledning

Robert Andersson

Verkställande direktör

Antal aktier i bolaget: 1 066 500
Antal aktieoptioner: 1 000 000
Robert Andersson är 44 år och har en examen inom Computer Science från Stockholms universitet och Griffiths universitet. Robert har mångårig erfarenhet av att skapa aktieägarvärde och utveckla tillväxtbolag inom iGaming samt mediaindustrin. Innan Robert tillträdde sin tjänst hos Acroud var han VD på Enlabs och Catena Media där han byggde upp och utvecklade verksamheterna från mindre bolag med ett fåtal anställda till större etablerade listade bolag. Robert tillträdde sin tjänst hos Acroud i februari 2020.

Andrzej Mieszkowicz

CFO

Antal aktier i bolaget: -
Antal aktieoptioner: -
Andrzej Mieszkowicz är 37 år gammal och har över 10 års erfarenhet av att leda ekonomiavdelningar inom teknologi- och hög tillväxtföretag. De senaste sex åren har han arbetat för företag inom iGaming-branschen, såsom Cherry AB Group, The Mill Adventure, och nyligen som koncernekonomichef för det börsnoterade företaget Lady Luck Games. Andrzej har en magisterexamen i Internationell affärsverksamhet från Ekonomiska Universitetet i Prag. Han är en kvalificerad ACCA-medlem och har en auktoriserad CPA-titel. Andrzej tillträdde sin tjänst hos Acroud i november 2023.

Morten Marcussen

Managing Director As a Service segmentet

Antal aktier i bolaget: Uppskattning: 2 846 061
Antal aktieoptioner: -
Morten har över åtta års erfarenhet inom spelindustrin och har mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling online. Morten har en dubbel civilekonomexamen med inriktning på Design and communication management. Morten har varit VD för Voonix sedan 2018, men fokuserar också på affärsutveckling inom olika områden för Acroud.