Tillväxtstrategi och
tillväxtdrivare

OM ACROUD

Vi vill växa snabbare organiskt än våra konkurrenter

ACROUD arbetar efter en strategisk treårsplan
för att nå sin långsiktiga vision. Tillväxtplanen är
uppbyggd av strategiska fokusområden och baserad
på gedigen marknads-och konkurrentanalys.

ACROUD´s 10 strategiska fokusområden är

Att fortsätta växa organiskt på utvalda fokusmarknader.
Att succesivt minska vår nettoskuldsättning och bedriva verksamhet med låg finansiell risk.
Att arbeta i en kostnadseffektiv och ”lättrörlig” struktur med en ”doerkultur” som underlättar snabba beslut.
Att fortsätta utveckla vårt team och rekrytera de bästa individerna på marknaden. Att vara arbetsplatsen för exceptionella människor
som delar vår passion för teknologi och att guida människor i en komplex digital värld.
Att äga och utveckla starka digitala varumärken, vilka skall vara innovativa, oberoende och lätta att använda. Vi skall fokusera på färre varumärken som skall ha en tydlig användarnytta i syfte att öka andelen återkommande användare
Kontinuerligt minska bolagets operativa risker genom intäkts-, marknads- och produktdiversifiering för att skapa stabila intäktsströmmar.
Att ha ett datadrivet arbetssätt genom omfattande teknisk kompetens kompletterat med affärsintelligens.
Att fortsätta växa genom lansering av nya vertikaler.
Att kontinuerligt förbättra vår skalbara plattform med data och teknologi.
Att fortsätta att investera i den operationella plattformen i syfte att nå skalfördelar.

Tillväxtdrivare

Vertikalexpansion
Sportsbetting har lanserats som ny vertikal under 2018 och växt kraftigt under 2019. Idag står vertikalen för cirka 50 procent av den totala iGaming-marknaden.
Förvärv.
Acroud ser löpande över möjligheterna att genomföra fler förvärv framöver.
Transformation från offline till online.
Idag uppgår spelande online (iGaming) till 10,7 procent, vilket motsvarar cirka 400 Mdkr per år. Av dessa genereras cirka 160 Mdkr genom affiliates, det vill säga jämförelsetjänster.
Geografisk expansion.
Nordamerika är en kommande tillväxtmarknad för Acroud.
Produktinnovation.
Acroud lanserar ständigt nya produkter inom befintliga marknader och vertikaler och har en tydlig väg framåt inför 2018.
Jämförelsetrend.
I och med digitaliseringens och internets möjligheter blir användarna allt mer benägna att kunna och vilja jämföra olika alternativ innan de tar beslut. Denna trend är fördelaktig för Acroud.
Expansion på befintliga marknader.
Inom utvalda marknader i Europa finns mycket utrymme för Acroud att växa.
Teknologiinnovation.
Acroud arbetar konsekvent med att förbättra och förfina erbjudandet till användarna. Idag har Acroud ett ”mobile first”-tänk och följer noga hur användarna beter sig och svarar mot erbjudandet.
Branch i kraftig tillväxt

Acroud verkar inom iGaming affiliation. Värdet av den globala iGaming-marknaden uppskattas av H2GC till 57 miljarder EUR under 2019. Under åren 2020-2023 förväntas den totala iGaming-marknaden växa med 6-7% årligen (Källa: H2GC samt egna estimat)