Vi gör kloka förvärv

Vi förvärvar gärna kvalitetsbolag
– till rimliga villkor

Acroud är aktiva och långsiktiga ägare som verkar genom styrelsearbete, strategiplanering och agerar som katalysator till ständiga förbättringsprocesser och expansion i de förvärvade bolagen.

Vi är noggranna i vår urvalsprocess och vill se några grundläggande kriterier för att vi ska göra en djupgående utvärdering av potentiellt förvärv. Tillsammans med förvärvade bolaget ledning sätter vi en gemensam agenda som vi bedömer är mest värdeskapande och långsiktigt hållbar.

Nedanstående investeringskriterier är grunden för att Acroud ska vara intresserade av ett nytt förvärv.

Välskött bolag med god lönsamhet

Starka kassaflöden

Beprövad affärsmodell och stark historik

Rimlig värdering