Vår affärsidé

OM ACROUD

Starka, digitala varumärken med kvalitetsinnehåll

Vår affärsidé är att äga, driva och utveckla högkvalitativa digitala varumärken i syfte att guida slutkonsumenter till våra partners (operatörer inom iGaming). Acroud tjänar pengar genom att användarna av våra varumärken dirigeras vidare till någon av våra partners. Så snart någon av dessa användare gjort en insättning hos speloperatören, får Acroud betalt.

Kvalitet – i allt vi gör

Vi är besatta av att leverera innehåll med kvalitet. I grund och botten är det enkelt: om inte användarna tycker om kvaliteten på de tjänster vi utvecklar, kommer heller inte våra partners få kvalitativa och relevanta användare refererade från oss.

För oss handlar inte kvalitet om att göra stora omvälvande förändringar från år till år. För oss handlar det om att varje dag, steg för steg, utveckla och förbättra både oss själva och det innehåll vi erbjuder våra användare

Förvärva, förnya, förbättra

Vi har ett utpräglat tillväxtfokus. Vi arbetar ständigt med att förbättra de digitala varumärken vi redan äger i syfte att ständigt öka vår organiska tillväxt. Vi är också ständigt på jakt efter fler förvärv som kan förstärka och förbättra vårt erbjudande.

Data, data, data

Vi har ett datadrivet arbetssätt. Det innebär att vi tar beslut som är väl underbyggda från dataanalys av användarbeteenden. Genom system, passion, samarbete, insikter och best practice fattar våra medarbetare beslut baserat på tidigare upparbetade erfarenheter och insikter för att dra lärdom inför framtiden.

Företagskultur med passion, fokus och innovation i främsta rummet

Företagskulturen inom Acroud präglas av ett datadrivet arbetssätt och ett stort tekniskt kunnande. Acroud har ett antal värderingar, passion, fokus och innovation, som styr hur vi agerar internt och externt – mot varandra såväl som mot vår omvärld.