Väsentliga händelser under 2015

Vid årsstämman i juni 2015 nyvaldes Tobias Fagerlund till styrelseledamot då Ted Nelson avböjde omval. Omvaldes till styrelseledamöter gjorde Henrik Kvick, Stefan Mahlstein och Marcus Teilman. CasinoLoco lanserade Live Casino med spel från spelleverantörerna Ezugi och Net Entertainment. Syftet med lanseringen av Live Casino är att bredda spelutbudet till befintlig kundbas, men även öka kundernas lojalitet gentemot vårt varumärke och även get ett konkurrenskraftigare erbjudande i nykundsanskaffningen.

Framtidsutsikter

Med vår egenutvecklade tekniska plattform vill vi fortsätta att addera smarta och värdeskapande funktioner, så att vi kan fokusera på fortsatt stark tillväxt. Vi kan göra det genom att bl.a. lansera fler varumärken, optimera nuvarande varumärken, men även växa via förvärv. Vi ser med spänning fram emot det kommande året!

Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 9 juni 2016 bemyndigar styrelsen att, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 58 824 000. Syftet med bemyndigandet är att vid behov på ett tidseffektivt sätt stärka bolagets kassa och/eller möjliggöra förvärv med positiva kassaflöden där betalning sker kontant eller med egna aktier.

 

Marcus Teilman, President and CEO
Telephone: +356 9936 7352