Interim Report Q3 2015 (in Swedish)

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året.

Fortsatt kraftig tillväxt: spelintäkterna ökade med 127%

Tredje kvartalet

  • Spelintäkterna uppgick till 3 118 tkr (1 375 tkr), en ökning med 127%.
  • Bruttoresultat spelverksamheten uppgick till 2 102 tkr (913 tkr), en ökning med 130%.
  • Rörelseresultat uppgick till -944 tkr (-814 tkr).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Tekniska problem med casinoprodukten har påverkat intäkter och resultat negativt. Dessa tekniska problem är efter rapportperioden åtgärdade.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

VD har ordet

Våra spelintäkter fortsatte att växa kraftigt även under det tredje kvartalet; 127% jämfört med samma period föregående år. Jämfört med föregående kvartal ökade spelintäkterna med 20%. Deponeringar ökade med hela 188% jämfört med samma period föregående år.

Det är givetvis glädjande att vi kan fortsätta växa i rask takt, särskilt med tanke på att både spelintäkter och resultat under det tredje kvartalet påverkats negativt av tekniska problem för vår casinoprodukt. Dessa tekniska problem är nu åtgärdade och jag ser fortsatt goda möjligheter till en fortsatt god tillväxt. CasinoLoco har efter periodens utgång lanserat Live Casino från spelleverantörerna Ezugi och Netent. Det ger nya möjligheter för både fortsatt expansion, men även intag av nya spelare. Vi ser att vi kan växa snabbt på lokala marknader både inom men också utanför Europa. För att kunna göra det integrerar vi nya lokala betalmetoder på marknader som vi ser som strategiskt viktiga och som vi bedömer har god tillväxtpotential. Lanseringen av Live Casino som produkt bedömer vi även kommer att öka den genomsnittliga livslängden per kund.

Som helhet så ser jag att de förbättringar vi nu gör kommer att leda till en fortsatt stark tillväxt på både nya och befintliga marknader. Att fortsätta växa kraftigt är viktigt för oss, då vi ser goda möjligheter att med större volym kunna omförhandla avtal med leverantörer, för att på så vis få bättre villkor och därmed även öka vår bruttomarginal, så att vi kan bli lönsamma inom kort. Vi ser även fortsatta möjligheter att i framtiden växa i rask takt även via förvärv.

Marcus Teilman, President and CEO
Telephone: +356 9936 7352