2014 i korthet

  • PokerLoco bytte framgångsrikt pokernätverk till MPN samt lanserades på en ny egenutvecklad teknisk plattform.
  • Integration av 400 nya casinospel från Quickfire (Microgaming).
  • CasinoLoco lanserade en ny design med fokus på konvertering.
  • Lansering av nya lokalanpassade betalmetoder.
  • Avtal tecknat med MojaveSports, en agentur för pokerspelare i Brasilien.
  • Bolaget har erhållit ett villkorat aktieägartillskott om 5 MSEK av dess huvudägare Henrik Kvick AB, för att säkerställa god likviditet.
  • Bolaget har beslutat att efterskänka fordringar uppgående till 4,8 MSEK på dess dotterbolag.
  • Bolaget har gjort nedskrivningar av osäkra fordringar om 2 275 tkr.

Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet

  • Efter periodens utgång har det upptäckts att en person med administrativ roll utfört bedrägliga handlingar. Bolaget har reserverat ett belopp om ca 3 900 tkr till följd av detta.

VD har ordet

Under 2014 lanserades den egenutvecklade tekniska plattformen och PokerLoco bytte pokernätverk till MPN, som drivs av Microgaming. Nya lokalanpassade betalmetoder adderades även, i syfte att konvertera befintlig kunddatabas men också kunna rekrytera nya kunder. Lanseringen på MPN blev lyckad och intäkterna från poker har stigit successivt, något som även fortsatt kraftigt under inledningen av 2015. CasinoLoco lanserade hundratals nya spel från Quickfire (Microgaming), lanserade en ny design samt en ny specialanpassad version för både mobil och surfplattor. Särskilt det mobila spelutbudet ökade, vilket gjorde att spelandet via mobila enheter ökar. Under det fjärde kvartalet stod spelandet från mobila enheter för ca 24%.

Efter en lång tid av strukturarbete och fokus på utvecklandet av den egna tekniska plattformen, kan vi äntligen se effekterna av detta för att säkerställa fortsatt kraftig tillväxt. Inledningen av 2015 har utvecklats mycket positivt, som är en direkt följd av de strukturella anpassningarna som gjorts. Jag ser väldigt mycket fram emot att få fortsätta på den inslagna vägen med fortsatt kraftig tillväxt och jag känner att 2015 kommer att bli ett väldigt spännande år för Bolaget!

Marcus Teilman, President and CEO
Telephone: +356 9936 7352