Annual Report 2012 (in Swedish)

2012 i korthet

 • Extra årsstämman den 16 januari beslutade om nedsättning av aktiekapitalet med 1 099 tkr.
 • 23 januari tillfördes Stingbet Holding AB 2 198 tkr i en riktad nyemission.
 • Net Entertainments casinospel integrerades i PokerLoco i slutet av mars.
 • 18 april valdes Henrik Kvick till styrelseordförande.
 • 10 maj tillträdde Marcus Teilman som VD i Net Gaming Europe AB (publ) och ersatte Jakob Kegel.
 • Namnbyte genomfört till Net Gaming Europe AB (publ).
 • Stingbet.com bytte nätverk och slogs ihop med PokerLoco.com.
 • Styrelsen för Net Gaming Europe AB (publ) kallade till extra stämma för att i huvudsak besluta om nyemission om 9 971 000 SEK.
 • Net Gaming Europe AB (publ) har efterskänkt en fordran på dotterbolaget Stingbet Malta Ltd. med 9,3 mkr.
 • Extra bolagsstämman den 11 december beslutade om nedsättning av aktiekapitalet med 1 342 250 SEK till 4 989 500 SEK. Vidare beslutade den extra bolagsstämman om nyemission om 9 971 000 SEK.

Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet

 • Nyemissionen på 9 971 tkr slutfördes.
 • PokerLoco Malta Ltd. lanserade en ny renodlad casinosajt: CasinoLoco.com.

VD har ordet

Vi lägger 2012 bakom oss och blickar framåt mot 2013. Nu har koncernen två spännande varumärken att marknadsföra mot olika marknader och mot olika typer av spelare. Vi vill kapitalisera mer på vår starka marknadsposition i Latinamerika genom att kunna korsförsälja och aktivera befintlig kunddatabas med ett nytt och fräscht varumärke nischat mot casino. PokerLoco.com har genom år av sökmotoroptimering befäst en hög position i sökresultat på strategiska sökord, vilket ger ett stark inflöde av nya kunder. Dessa kunder kan nu bearbetas på ett tydligare sätt med riktade och konkurrenskraftiga erbjudanden både avseende poker och casino. Norra Europa är också en intressant marknad för det nya varumärket, CasinoLoco.com då kunder från dessa länder omsätter mer pengar i genomsnitt än vad en kund från Latinamerika gör.

Vi ser stora skalfördelar i en bransch som spås ha en underliggande stabil årlig tillväxt under många år framöver. Bl.a. har vi vår egenutvecklade plattform samtidigt som vi har en liten och kostnadsmedveten kostym. En egenutvecklad plattform ger stor frihet och flexibilitet när det gäller att integrera t.ex. nya leverantörer av spel, samtidigt som vi inte behöver betala licensavgifter som står i direkt relation till omsättningen, till tredje part.

Vi har historiskt sett inte lyckats kapitalisera tillräckligt på befintlig kunddatabas och missionen blir att öka aktiveringsgraden. Det sker dels genom korsförsäljning, men också via kundanskaffning av nya casinospelare, som i regel har en högre bruttomarginal än vad en pokerspelare har.

 

Marcus Teilman, President and CEO
Telephone: +356 9936 7352