Påkallande av konvertering till aktier

Net Gaming har erhållit anmälningar om påkallande av konvertering till 555 555 nya aktier. 

Vid den extra bolagsstämman i november 2016 beslutades det om en konvertibelemission om totalt 140 mkr, med en konverteringskurs om 4,50 kr. Net Gaming har nu erhållit anmälningar om påkallande av 555 555 nya aktier, motsvarande 2 499 997,50 kr i lån.

Net Gaming kommer att återkomma med bekräftelse att denna konvertering till aktier genomförts och registrerats hos Bolagsverket.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef

+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)                 
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com