Inbjudan till presentation av Net Gamings andra kvartal 2019

Net Gamings delårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2019 kommer att publiceras torsdag den 15 augusti kl 08:30. Kl 10:00 samma dag webbsänds Net Gamings presentation av delårsrapporten för det andra kvartalet och första halvåret 2019.

Net Gamings VD Marcus Teilman och CFO Gustav Vadenbring presenterar rapporten, som följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska och går att följa på netgaming.se eller via https://tv.streamfabriken.com/net-gaming-europe-q2-2019

För att ta del av presentationen via telefon, ring något av följande nummer:

Från Sverige: +46850558351
Från Storbritannien: +443333009262
Från USA: +18446251570

Webbsändningen och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängliga på netgaming.se och kan ses i efterhand.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)                 
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399