Net Gaming Europe erhåller godkännande från obligationsinnehavare avseende vissa ändringar av obligationsvillkoren till dess utestående seniora säkerställda obligationslån, 2017/2020

Net Gaming Europe AB (publ) (“Net Gaming”) offentliggjorde den 21 april 2020 att bolaget, genom ett skriftlig förfarande (s.k. written procedure), söker godkännande från innehavarna av dess obligationer (”Obligationsinnehavarna”) med ISIN SE0010297572 (“Obligationerna”) att göra vissa ändringar (primärt en förlängning av löptiden till den 14 september 2022) i obligationsvillkoren.

En kvalificerad majoritet av de röstande Obligationsinnehavarna röstade för förslaget att ändra villkoren för Obligationerna. Obligationsinnehavarnas medgivande att ändra villkoren för Obligationerna fastslogs ha accepteras vid utgången av röstningsperioden den 18 maj 2020.

Resultat av det skriftliga förfarandet kommer också att meddelas via post till Obligationsinnehavarna och publiceras på Net Gaming´s (https://www.acroud.com/skriftligt-forfarande) och Nordic Trustees (www.nordictrustee.com samt www.stamdata.com) respektive hemsidor.

Varje Obligationsinnehavarare är berättigat till en samtyckesavgift (s.k. consent fee) om 1,00 procent av det nominella beloppet för varje Obligation som den relevanta Obligationsinnehavaren innehar tre (3) arbetsdagar från dagen för detta meddelande. Utbetalning av samtyckesavgiften förväntas ske den 29 maj 2020.

Robert Andersson, VD och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, Group CFO
+356 9967 6001

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: +46 8 410 380 44
E-mail: [email protected]
Websida: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399

Denna information är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas av kontaktpersonen ovan för publicering den 18 maj 2020 19.00 CET.

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar Net Gaming användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på Nasdaq First North Growth Market Premier. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399