Acroud tecknar avsiktsförklaring avseende förvärv av PMG Group för att stärka sin strategiska position som "Framtidens Mediehus"

Acroud AB (publ) (“Acroud”) har undertecknat ytterligare en avsiktsförklaring (“LOI”) avseende förvärv av PMG Group (“PMG”). PMG är ett snabbt växande företag som är aktivt huvudsakligen på den europeiska marknaden med affiliate-nätverket Matching Visions och iGaming-kampanjmäklaren Traffic Grid, men är också branschledande SaaS-tjänsteleverantör med Voonix. Detta är det senaste av tre LOIs Acroud nyligen undertecknat som en del av det strategiska arbetet med att skapa "Framtidens Mediehus" samt för att bli en snabbväxande global utmanare inom digitala jämförelse- och nyhetstjänster.

PMG förväntas generera en försäljning om cirka 10,0-11,0 miljoner euro 2020 med en EBITDA-marginal om cirka 10%. Avtalet omfattar en total köpeskilling om cirka 5,5 miljoner EUR och en tilläggsköpeskilling vilken är beroende av 2022 års EBITDA. Förvärvet är fortsatt villkorat av att parterna ingår ett slutgiltigt köpeavtal.

Förvärvet inkluderar Matching Visions, ett iGaming-nätverk med en förstklassig position inom Casino affiliation på den Europeiska marknaden, samt det snabbt växande Voonix, ett mjukvaruföretag som tillhandahåller en framgångsrik B2B-mjukvara som syftar till att förbättra information och produktivitet för affiliate-bolag inom olika branscher. Vidare inkluderar förvärvet Traffic Grid, vilket huvudsakligen är inriktat på att leverera marknadsföringskampanjer inom iGaming till vanliga affiliate-nätverk.

Förvärvet av PMG, tillsammans med de tidigare kommunicerade pågående förvärven, positionerar Acroud inte bara som ett ledande affiliate-bolag inom Casino, Sports Betting och Poker, utan även som en B2B-leverantör av iGaming-marknadsföringskampanjer och mjukvarulösningar för iGaming såväl som för andra affiliate-branscher. Förvärvet är i linje med den tidigare kommunicerade nya strategin och kompletterar de andra förvärven fokuserade på Sports Betting och Emerging Markets. Med tillgångarna i PMG ser Acroud inte bara en stark finansiell tillväxtdrivare utan även betydande synergier. Mer information kommer att publiceras när ett slutgiltigt köpeavtal undertecknas. Förvärvet förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2020.

”Detta är en viktig pusselbit i implementeringen av Acrouds strategi att bli ”Framtidens Mediehus” och en snabbväxande global utmanare inom digitala jämförelse- och nyhetstjänster. De pågående förvärven är tillsammans transformativa för Acrouds verksamhet och vi strävar nu efter att effektivt slutföra dem. Fokus kommer därefter att ligga på ”operational excellence” och på att utveckla det nya Acroud tillsammans med vårt nya team och våra nya partners på en spännande resa framåt” Robert Andersson, VD och koncernchef, Acroud
 

Ansvariga parter

Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, CFO
+356 9967 6001

ACROUD AB (publ)
Telefon: +356 2132 3750/1
E-mail: [email protected]
Websida: www.acroud.com
  

Om ACROUD AB
ACROUD äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar ACROUD användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (ACROUD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399