Acroud tecknar avsiktsförklaring avseende förvärv av Europabaserat mediabolag inom Sports Betting för att stärka sin strategiska position som "Framtidens Mediahus"

Acroud AB (publ) (“Acroud”) har undertecknat en avsiktsförklaring (“LOI”) avseende förvärv av ett Europabaserat mediabolag inom Sports Betting (”Målbolaget”) för en total initial köpeskilling om cirka 5,0 miljoner EUR. Målbolaget är ett snabbt växande företag som erbjuder både en mjukvarubaserad ”speltips” tjänst och mycket populära streaming kanaler inom Sports Betting, Poker samt Hästspel. Målbolaget har en tydlig ”strategic fit” med Acroud där vi stärker vårt mjukvaru-erbjudande (SaaS) samt adderas några av de mest populära mediekanalerna, YouTube samt Twitch, till vårt erbjudande.

Målbolaget genererade en årlig försäljning om cirka 1,4-1,5 miljoner euro, baserat på 9 månaders perioden Q320-Q121, med en EBITDA-marginal om cirka 60% medförande en årlig EBITDA om 0,9 – 1,0 miljoner euro. Avtalet omfattar en total initial köpeskilling om cirka 5,0 miljoner EUR på kontant- och skuldfri basis, och en tilläggsköpeskilling vilken är beroende av 2023 års EBITDA. Förvärvet är fortsatt villkorat av ett slutligt styrelsegodkännande och att parterna ingår ett slutgiltigt köpeavtal. Köpeskillingen planeras betalas via 50% i kontanter och 50% via nyemitterade aktier i Acroud.

Målbolagets huvudsakliga intäktskälla är bolagets mjukvarubaserade "speltips-tjänst", men även "traditionella" affiliate-intäkter genererade via högkvalitativt online-streaminginnehåll. Målbolaget har enbart intäkter från reglerade marknader och ser stor möjlighet till geografisk expansion.

Detta potentiella förvärv passar bra in i vår strategi och vi ser betydande synergier samt expansionsmöjligheter framåt. Med det sagt, är Målbolagets nuvarande tillväxttakt på ”stand-alone basis” imponerande. Genom Målbolaget kommer vi snabbt att utöka vårt streaming-erbjudande och högkvalitativa innehåll i vårt globala nätverk och andra affärsområden.

Förvärvet av Målbolaget är i linje med den tidigare kommunicerade nya strategin. Tillsammans med tidigare utförda förvärv placerar Målbolaget Acroud inte bara som ett ledande affiliate bolag inom Casino, Sport Betting och Poker utan stärker även Bolagets position på marknaden som SaaS-leverantör.

Med verksamheten i Målbolaget ser Acroud inte bara en stark finansiell tillväxtdrivare utan även betydande synergier genom den framtida operationella organisationen.  Mer information kommer att publiceras när ett slutgiltigt köpeavtal undertecknas. Förvärvet förväntas slutföras under det första halvåret 2021.
 

”Detta är ytterligare en viktig pusselbit i implementeringen av Acrouds strategi att bli ”Framtidens Mediahus” och en snabbväxande global utmanare inom digitala jämförelse- och nyhetstjänster. Förvärvet tillsammans med övriga nyligen utförda förvärven är tillsammans transformativa för Acrouds verksamhet och vi strävar nu efter att effektivt slutföra och integrera dem. Fokus kommer därefter att ligga på ”operational excellence” och på att utveckla det nya Acroud tillsammans med vårt nya team och våra nya partners på en spännande resa framåt” Robert Andersson, VD och koncernchef, Acroud
  

Ansvariga parter

Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, CFO
+356 9967 6001

ACROUD AB (publ)
Telefon:  +356 2132 3750/1
E-mail:  [email protected]
Websida: www.acroud.com
 

Om ACROUD AB
ACROUD äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar ACROUD användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (ACROUD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399