Nytt antal aktier

Net Gaming meddelade den 6 november 2017 att man erhållit anmälningar om påkallande av konvertering av 2 499 997,50 kr i lån till 555 555 nya aktier i bolaget.

Bolagsverket har nu registrerat de nya aktierna och totalt antal aktier i bolaget uppgår nu till 63 291 992. Aktiekapitalet uppgår nu till 16 455 917,92 kr. Totalt utestående konvertibellån uppgår nu till 51 000 010 kr, vilket motsvarar maximalt 11 333 335 nya aktier vid framtida eventuella konverteringar.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef

+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)                 
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017 kl. 08:30 CET.