Net Gaming ingår Letter of Intent avseende förvärv av tillgångar i DACH-regionen

Net Gaming har signerat ett Letter of Intent avseende förvärv av affiliatetillgångar främst i DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz).

Verksamheten är under stark tillväxt och förväntas generera för närvarande en kvartalsvis försäljning på cirka 200 000 euro, med en rörelsemarginal på cirka 75%. Ca 75% av intäkterna genereras via s.k. Revenue Sharing.

- Jag är väldigt nöjd att vi har möjlighet att stärka vår position i DACH-regionen. Det är en spännande marknad som vi bedömer har goda tillväxtmöjligheter framåt. Dessutom skulle en eventuell affär ge oss ytterligare möjligheter att växa vår befintliga verksamhet i regionen ytterligare, men även expandera dessa tillgångar till ytterligare marknader, kommenterar Marcus Teilman, VD Net Gaming.

Förvärvet av verksamheten förväntas ske efter slutförd Due Dilligence. Den initiala köpeskillingen uppgår till 2,29 MEUR, som kommer att betalas kontant med befintlig kassa. Utöver detta kan maximalt en tilläggsköpeskilling komma att betalas om upp till 1,25 MEUR. För att nå full tilläggsköpeskilling om 1,25 MEUR krävs att de förvärvade tillgångarna genererar en EBITA de kommande 12 månaderna om 1,0 MEUR.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 14.20 CET. 


Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter i syfte att driva användartrafik till bolagets kunder – främst speloperatörer. Inom koncernen drivs cirka 130 jämförelsesajter i 30 länder. Genom sajterna genererar Net Gaming värdefull användartrafik till främst speloperatörer globalt. Företaget grundades 2005, har drygt 80 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på AktieTorget.