Jonas Söderqvist föreslås som ny styrelseledamot

Jonas Söderqvist kommer att föreslås som ny styrelseledamot i Net Gaming Europe AB (publ.) vid årsstämman den 9 juni, då Stefan Mahlstein avböjt omval. Jonas Söderqvist, född 1984, är idag VD och grundare av 203 Web Group AB (publ.), noterade på OMX Nasdaq First North. 203 Web Group driver bl.a. Matklubben, som är Sveriges största matcommunity samt myTaste, som är världens tredje största matsajt.

Omval av styrelseledamöterna Tobias Fagerlund, Henrik Kvick och Marcus Teilman föreslås vidare, som tidigare kommunicerat.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77