Påkallande av konvertering till aktier

Net Gaming har erhållit anmälningar om påkallande av konvertering till 2 666 665 nya aktier, motsvarande 11 999 992,50 kr i lån. 

Totalt antal aktier i bolaget kommer att uppgå till 70 826 723 efter registrering hos Bolagsverket. Aktiekapitalet kommer att öka med 693 332,90 kr från 17 721 615,08 kr till 18 414 947,98 kr.

Total utestående konvertibellån uppgår nu till 21,5 mkr, vilket motsvarar maximalt 4 777 782 nya aktier vid eventuellt framtida konverteringar.För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)                 
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2018 kl. 12.00 CET. 

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter online i syfte att driva användartrafik till bolagets kunder – främst speloperatörer. Inom koncernen drivs cirka 130 jämförelsesajter i 30 länder. Genom sajterna genererar Net Gaming värdefull användartrafik till främst speloperatörer globalt. Företaget grundades 2005, har drygt 80 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på AktieTorget.