Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

Stark resultattillväxt, lyckad refinansiering samt tilläggsförvärv genomfört
En intervju med VD Marcus Teilman finns att se här: https://vimeo.com/244115984

Tredje kvartalet

  • Intäkterna uppgick till 40 190 tkr (4 873 tkr), en ökning med 725%.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 25 607 tkr (-557 tkr).
  • Justerad EBITDA före engångskostnader uppgick till 25 831 tkr (-557 tkr).
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 25 349 tkr (-705 tkr).

Perioden 1 januari - 30 september 2017

  • Intäkterna uppgick till 123 829 tkr (13 733 tkr), en ökning med 802%.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 76 592 tkr (-1 639 tkr).
  • Justerad EBITDA före engångskostnader uppgick till 76 816 tkr (-557 tkr).
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 75 834 tkr (-2 065 tkr). 

VD har ordet

Det har varit ett synnerligen händelserikt tredje kvartal. Intäkterna uppgick till 40,2 mkr, med en justerad EBITDA om 25,8 mkr. Verksamheten har utvecklats väl och den organiska tillväxten i Highlight Media uppgick till 15% under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. EBITDA-tillväxten organiskt uppgick till 22%.

Casino är vår viktigaste vertikal och står för 80% av våra intäkter och har uppvisat en FTD-utveckling med en stark organisk tillväxt om 46%. Våra intäkter från USA ökade med 150%. Genom vår affiliatelicens i USA ser vi goda uthålliga tillväxtmöjligheter på denna stora marknad.

Vi har sett vissa utmaningar inom pokersegmentet och har lanserat ett antal förbättringsåtgärder.

Vi har även effektiviserat vår organisation ytterligare för att kunna lansera fler produkter i ett allt högre tempo. Bl.a. har vi startat upp en dedikerad "New Initiatives-avdelning", för att kunna fokusera på nya idéer, initiativ och produktlanseringar, som på både kort och lång sikt skall leverera nya intäkter till verksamheten.

Den enskilt viktigaste händelsen var annars att Net Gaming genomförde en lyckad refinansiering vilket kommer att innebära väsentligt lägre räntekostnader framöver.

Efter kvartalets utgång har Net Gaming även förvärvat affiliatetillgångar inom primärt Sverige och Storbritannien. Det är en verksamhet som är under stark tillväxt och driver en stor del av sin trafik genom Paid Media. Förvärvet kommer att ge ytterligare tillväxt till vår befintliga verksamhet. Vi ser Norden som en attraktiv tillväxtmarknad att växa på framöver, då Norden idag endast utgör 4% av våra intäkter.

Vi arbetar vidare med utstakad tillväxtplan och genom vårt idag kommunicerade förvärv får vi dessutom ytterligare trafikkanaler att kunna växa igenom. Vi ser även fortsatt över möjligheterna till att genomföra fler förvärv.

Marcus Teilman, VD och koncernchef