Head of M&A tecknar sig för teckningsoptioner

Christian Käfling, Head of M&A, har tecknat sig för 250 000 stycken teckningsoptioner med teckningskurs 6,64 kr. Optionspremie har fastställts till 0,73 kr, vilket innebär att han betalat 182 500 kr för dessa 250 000 stycken teckningsoptioner.

Vid årsstämman i Net Gaming Europe AB (publ) den 23 maj 2019 beslutades att ge ut 250 000 stycken teckningsoptioner till bolagets nya Head of M&A, Christian Käfling. Optionsvillkoren har nu fastställts och Christian Käfling har tecknat sig för samtliga 250 000 stycken teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna löper på 4 år. Teckningskurs har fastställts till 6,64 kr, vilket motsvarar 150% av den volymvägda aktiekursen i Net Gaming under period 24 maj - 10 juni 2019. Optionspremien har beräknats genom Black Scholes modell till 0,73 kr, vilket innebär att Christian Käfling betalt 182 500 kr för dessa 250 000 stycken teckningsoptioner.

Den 12 juni 2019 köpte dessutom Christian Käfling 30 000 aktier i Net Gaming till en genomsnittskurs om 4,16 kr, vilket innebär att han då betalade totalt 124 800 kr. Han äger nu totalt 60 000 aktier samt 250 000 teckningsoptioner i Net Gaming .


För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Gustav Vadenbring, Group CFO
+356 9967 6001

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399