Net Gaming anlitar ABG Sundal Collier som likviditetsgarant

Net Gaming Europe AB ("Net Gaming") har ingått avtal med ABG Sundal Collier ("ABG") om att ABG ska agera likviditetsgarant för Net Gamings aktie. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq First North Premiers regelverk kring likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande minst 15 000 kronor med en spread om maximalt 4% mellan köp- och säljkurs. Syftet är att främja aktiens likviditet och åtagandet startar måndag den 13 maj 2019.

 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Gustav Vadenbring, Group CFO
+356 9967 6001

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter online i syfte att driva användartrafik till bolagets kunder – främst speloperatörer. Inom koncernen drivs cirka 140 jämförelsesajter i 30 länder. Genom sajterna genererar Net Gaming värdefull användartrafik till främst speloperatörer globalt. Företaget grundades 2005, har ca 90 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399.