Net Gaming förvärvar Highlight Media

Net Gaming Europe AB (publ.) förvärvar 100% av aktierna i HLM Malta Ltd inklusive dess fyra dotterbolag. HLM Malta Ltd driver idag affiliateverksamheten inom ”Highlight Media Group” främst inom casino och poker. Genom förvärvet skapar sig Net Gaming ett nytt verksamhetsben med stark marknadsposition och en bra bas för framtida tillväxt.

- HLM är ett välskött bolag med stark marknadsposition, kultur och management samt har goda tillväxtutsikter. Vi har genom det här förvärvet fått ett helt nytt verksamhetsområde där vi ser goda tillväxtmöjligheter både organiskt och via kompletterande förvärv. Jag tror även att det finns tillväxtsynergier med vår befintliga operatörsverksamhet  s är att et finns vissa synergier med vår nuvarande operatörsverksamhet. Vår strategi fram kompletterande förvärv. Vi tror örvädär planen ligger oförändrad att växa organiskt och via förvärv, kommenterar Marcus Teilman, VD Net Gaming.

Highlight Media omsatte 2015 ca 121 MSEK med en EBITDA om ca 69 MSEK. Under 2016 års första fem månader uppvisar HLM en omsättningstillväxt om ca 10% och en resultattillväxt om cirka 30%. HLM har idag ca 75 medarbetare på Malta och driver varumärken som bl.a. PokerListings, CasinoTop10 och CasinoTopLists.

Säljare är Highlight Media Holdings Ltd. och initial köpeskilling uppgår till 280 MSEK på skuldfri och kassafri basis. Utöver initial köpeskilling tillkommer en tilläggsköpeskilling om maximalt 12.9 MEUR baserat på bolagets EBITDA för 2016 och 2017. Vid ett maxmalt utfall på tilläggsköpeskillingen kan Net Gaming välja att betala 3.7 MEUR i aktier, där priset per aktie beräknas som det volymvägda genomsnittet 30 handelsdagar före utbokningsdatumet. Givet att resultatet av förvärvet leder till att full tilläggsköpeskilling erläggs, bedöms total köpeskilling motsvara ca 4,6 gånger EBITDA.

För att genomföra förvärvet planerar Net Gaming att emittera en obligation om ca 200 MSEK samt uppta ca 140 MSEK i ytterligare finansiering. Villkoren kommer att kommuniceras så snart dessa är färdigförhandlade. Huvudägaren Henrik Kvick AB har också för att möjliggöra affären lånat in 34 MSEK, till marknadsmässiga villkor, till Net Gaming.

En handpenning om 20 MSEK har betalats till säljarna och Net Gaming har till senast 15 oktober 2016 att erhålla erforderlig (340 MSEK) finansiering och slutföra förvärvet. Handpenningen räknas av mot den initiala köpeskillingen i samband med slutförandet av förvärvet. Om erforderlig finansiering inte erhålls kommer förvärvet gå åter och säljarna behåller denna handpenning.

Hansen Advokatbyrå och PwC har agerat rådgivare åt Net Gaming i transaktionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)            

Telefon: 08-410 380 44

E-post: [email protected]

Hemsida: www.acroud.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Net Gaming ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli 2016 kl. 09:10.