Maria Grimaldi Andersson samt Jonas Strömberg från Erik Selin Aktiehandel AB föreslås som nya styrelsemedlemmar i Acroud

Acroud AB (publ) har nyligen kallat till årsstämma den 20 maj 2021. Aktieägare representerande cirka 58 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att Maria Andersson Grimaldi och Jonas Strömberg från Erik Selin Aktiehandel AB nyväljs till styrelseledamöter.

Jonas jobbar för närvarande som Investment Manager vid Erik Selin Fastigheter AB och har under sin karriär haft olika ledande befattningar med tonvikt inom bank och finans. Erik Selin Aktiehandel AB är aktieägare i Acroud.

Maria har omfattande erfarenhet av att driva och bygga snabbväxande entreprenörsbolag i tillväxtfas samt är hon styrelseordförande i Fall Damage Studio AB och styrelseledamot i bland annat M.O.B.A. Network AB (publ), e-sportplattformen Esportal och Shortcut Media Group.

Det är ett styrkebesked för Acroud att kunna knyta så meriterade personer som Maria samt Jonas till bolagets styrelse. Jag ser fram emot att utveckla det nya Acroud tillsammans med dem på vår spännande resa framåt att skapa ”The Mediahouse of the Future”, Robert Andersson”, VD och koncernchef, Acroud

Ytterligare information om förslagna styrelsemedlemmar finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.acroud.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
 
Robert Andersson, VD och koncernchef

+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, CFO
+356 9967 6001

ACROUD AB (publ)
Telefon:     +356 2132 3750/1
E-mail:      [email protected]
Websida:  www.acroud.com
 

Om ACROUD AB
ACROUD äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar ACROUD användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (ACROUD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399