Acroud ger en uppdatering avseende strategin på Amerikanska marknaden och drar tillbaka tidigare tecknad avsiktsförklaring

Acroud fortsätter på spåret med fokus på den Amerikanska marknaden och utvärderar olika tillväxtinitiativ på marknaden för att hitta balansen mellan organisk tillväxt, partnerskap med ”Media hus” och eventuella strategiska förvärv. Som ett resultat av utvärderingen har Acroud beslutat att dra sig ur processen avseende ett potentiellt förvärv där en avsiktsförklaring (”LOI”) tecknades den 3 november 2020. Motivet bakom tillbakadragandet av avsiktsförklaringen är en kombination av högre transaktionsrisk än förväntat och ökat momentum för våra existerande tillgångar.

Som en del av det tidigare genomförda samt kommunicerade förvärvet av tillgångarna i RIAE Media den 17 november ”Acroud slutför förvärv inom Sports Betting”, förvärvades tillgångar som under de senaste månaderna fått momentum på den Amerikanska marknaden inom Sports Betting. Därmed kommer vårt huvudsakliga fokus i närtid vara att fokusera på och utveckla våra existerande tillgångar, vilket kommer generera organisk tillväxt över tid. Med detta sagt, så kommer vi dock att fortsätta att utvärdera potentiella förvärv på den Amerikanska marknaden.

Vi ser även en ökad trafik driven av Poker vertikalen samtidigt som vi nyligen har erhållit licenser i stora delstater så som Michigan samt Pennsylvania. För närvarande kan Acroud bedriva verksamhet i följande delstater;

New Jersey
Pennsylvania
Michigan
Colorado
West Virginia
Nevada
Delaware
Iowa
Indiana

Vi förväntar oss även inom närtid att vara verksamma i följande delstater;

Illinois
Tennessee
Virginia

Robert Andersson, VD och koncernchef, kommenterar;

Vi utvärderar kontinuerligt vår strategi och fattar beslut utifrån vad som skapar mest aktieägarvärde. Vi ser att med den struktur, team och tillgångar vi har byggt upp de senaste 12 månaderna, tillsammans med strategiska initiativ, att vi har goda möjligheter att växa organiskt över tid på den Amerikanska marknaden. Detta är vårt huvudfokus just nu”
 

Ansvariga parter

Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, CFO
+356 9967 6001

ACROUD AB (publ)
Telefon: +356 2132 3750/1
E-mail:  [email protected]
Websida: www.acroud.com

Om ACROUD AB
ACROUD äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar ACROUD användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (ACROUD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399