Net Gaming tar steget in på den svenska sportsbettingmarknaden genom att förvärva BettingGuide.se

Net Gaming Europe AB förvärvar domänen BettingGuide.se som lanseras på den reglerade svenska spelmarknaden.

Net Gaming exekverar sin tillväxtplan inom vertikalen Sportsbetting genom att förvärva BettingGuide.se. Koncernens tekniska plattform och nuvarande svenska bettingvarumärke, SportsBettingSverige.se integreras direkt i BettingGuide.se.

- Vi fortsätter vår tillväxresa inom vår nya vertikal Sportsbetting. Med BettingGuide.se har vi rätt grundförutsättningar att bygga ett starkt digitalt varumärke på den svenska reglerade spelmarknaden. Målsättningen är att vidareutveckla en ledande digital jämförelsetjänst inom sportsbetting med kvalitativt innehåll och hög användarvänlighet, kommenterar Marcus Teilman, VD Net Gaming.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Gustav Vadenbring, Group CFO
+356 9967 6001

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2019 kl. 09.15 CET.