Acroud erhåller godkännande från obligationsinnehavare avseende vissa ändringar i obligationsvillkoren för dess utestående seniora och säkerställda obligationslån, 2017/2022

Acroud AB (publ) (“Acroud”) offentliggjorde den 26 november 2020 att bolaget, genom ett skriftlig förfarande (s.k. written procedure), söker godkännande från innehavarna av dess obligationer (”Obligationsinnehavarna”) med ISIN SE0010297572 (“Obligationerna”) att göra vissa ändringar i obligationsvillkoren.

En majoritet av de röstande Obligationsinnehavarna röstade för förslaget att ändra villkoren för Obligationerna. Obligationsinnehavarnas medgivande att ändra villkoren för Obligationerna fastslogs ha accepteras vid utgången av röstningsperioden idag den 22 december 2020.

Resultat av det skriftliga förfarandet kommer också att meddelas via post till Obligationsinnehavarna och publiceras på Acrouds (www.acroud.com/skriftligt-forfarande nov2020) och Nordic Trustees (www.nordictrustee.com samt www.stamdata.com) respektive hemsidor.

För ytterligare information vänligen kontakta:
 
Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017
 
Gustav Vadenbring, CFO
+356 9967 6001

ACROUD AB (publ)
Telefon: +356 2132 3750/1
E-mail:  [email protected]
Websida:  www.acroud.com

 

Om ACROUD AB
ACROUD äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar ACROUD användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (ACROUD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399