Marcus Teilman utträde ur styrelsen

Styrelsen i Net Gaming Europe AB utsåg den 21 februari Robert Andersson till ny VD och koncernchef med omedelbart tillträde. I samband med att tidigare VD och koncernchef Marcus Teilman avslutat sitt uppdrag i Net Gaming Europe AB kommer han även utträda ur bolagets styrelse under mars månad.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Kvick, Styrelseordförande
Telefon: 08-410 380 44
[email protected]
Net Gaming Europe AB (publ) Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected] Hemsida: www.acroud.com
Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected] +46 8 528 00 399 

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar Net Gaming användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på Nasdaq First North Growth Market Premier.