Acroud slutför förvärv inom Sports Betting

Acroud AB (publ) ("Acroud" eller "Bolaget") slutför förvärv inom Sports Betting rörande den avsiktsförklaring (”LOI”) vilken kommunicerades den 13e oktober 2020. Den förvärvade verksamheten (”Förvärvet”) är ett snabbväxande lead generation bolag inom Sports Betting positionerat på tillväxtmarknader så som Latinamerika, Afrika och Asien. Förvärvet förväntas accelerera Bolagets tillväxt inom strategiska fokusområden så som Sports Betting och Emerging markets.

Förvärvet omfattar ett tiotal tillväxtsajter vilka tillsammans med Acrouds nuvarande Sports Betting sajter kommer utgöra stommen i Bolagets Sports Betting vertikal. Förvärvet har visat en stark tillväxt under 2020 som förväntas fortsätta under 2021 och framåt. Baserat på förvärvets nuvarande intjäningsförmåga genereras ca 0.9-1.0 MEUR i omsättning samt 0.4-0.5 MEUR i EBITDA senaste tolv månaderna.

Acroud betalar 1,5 MEUR för 51% av verksamheten vid tillträdet samt en köpoption om 49% av verksamheten i utgången av 2023 alternativt 2025. Köpoptionen är baserat på prestation under 12 månader 2023 alternativt 2025 om en EBITDA multipel om 3.5x. Förvärvet kommer att betalas kontant med befintlig kassa (40%) samt via egna aktier (60%). Tillträde sker med omedelbar verkan den 17e november 2020.

”Detta är en viktig pusselbit i implementeringen av Acrouds strategi att bli ”Framtidens Mediehus” och en snabbväxande global utmanare inom digitala jämförelse- och nyhetstjänster. Det utförda förvärvet är tillsammans med övriga pågående förvärv transformativa för Acrouds verksamhet och vi strävar nu efter att effektivt slutföra dem. Den förvärvade verksamheten inkluderar SEO kompetens av världsklass och har en solid ”track record” av att visa stark tillväxt vilket kommer gynna tillväxttakten i hela vår underliggande verksamhet” Robert Andersson, VD och koncernchef, Acroud”, säger Robert Andersson, CEO

Ansvariga parter

Denna information är sådan som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, CFO
+356 9967 6001

ACROUD AB (publ)
Telefon:    +356 2132 3750/1
E-mail:     [email protected]
Websida:   www.acroud.com

     
Om ACROUD AB

ACROUD äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar ACROUD användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (ACROUD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399