Acroud tecknar en avsiktsförklaring avseende förvärv i USA för att ytterligare accelerera tillväxtplaner inom Sports Betting

Acroud AB (publ) (”Acroud”)) har undertecknat en avsiktsförklaring (”LOI”) gällande förvärv av ett snabbväxande bolag (“Målbolaget”) som är aktivt på den amerikanska marknaden för Sports Betting, för en initial köpeskilling om cirka 2,2 miljoner euro samt en potentiell tilläggsköpeskilling om ett sammanlagt minimumbelopp om cirka 2,2 miljoner euro. Målbolaget erbjuder bettingtips direkt till konsumenter, vilket inte omfattas av regleringar och därmed kan erbjudas över hela den amerikanska marknaden. Genom att addera Acroud’s tjänster inom affiliation och lead generation till Målbolagets erbjudande kommer ytterligare uppsida ges, samt bidra till en stark position i amerikanska stater som snart kommer att regleras. Förvärvet sker bland annat villkorat av att parterna ingår ett slutgiltigt köpeavtal.

Målbolaget förväntas generera en försäljning om cirka 2,0-2,2 miljoner euro 2021. Köpeskillingen som överenskommits i LOI består av en initial köpeskilling om cirka 2,2 miljoner euro, vilket kommer att betalas kontant. Vidare kan som överenskommits i LOI Acroud komma att erlägga en tilläggsköpeskilling till säljarna om ett sammanlagt minimumbelopp om cirka 2,2 miljoner euro. Tilläggsköpeskillingen ska erläggas delvis genom nyemitterade aktier i Acroud och delvis kontant. Storleken på tilläggsköpeskilling är beroende av Målbolagets EBIT 2021 och 2022. Det potentiella förvärvet förväntas påskynda Acrouds tillväxt inom strategiska fokusområden och marknader inklusive Sports Betting respektive USA. Mer information kommer att publiceras när ett slutgiltigt köpeavtal undertecknas. Förvärvet förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2020.

Detta är ett tydligt steg i vår strategi med fokus på den amerikanska marknaden och Sports Betting och det andra LOI Acroud har undertecknat inom Sports Betting på kort tid. Vi fortsätter att genomföra vår tillväxtplan och med detta positionerar vi oss väl på den snabbt växande marknaden för Sports Betting i USA.”
Robert Andersson, VD och koncernchef

Ansvariga parter

Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, CFO
+356 9967 6001
   

ACROUD AB (publ)
Telefon: +356 2132 3750/1
E-mail: [email protected]
Websida: www.acroud.com

      
Om ACROUD AB

ACROUD äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar ACROUD användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (ACROUD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399