VD tecknar sig för köpoptioner

Net Gamings VD Marcus Teilman har av Henrik Kvick AB köpt 1 miljon optioner med rätt att teckna 1 miljon aktier i Net Gaming. 

Optionerna har en löptid om 3 år och lösenkursen är reglerad enligt marknadsmässiga villkor beräknad genom extern värdering av PwC och är baserad på Black-Sholes värderingsmodell. Teckning skall ske senast 7 oktober 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com