Förslag till ny styrelse vid årsstämman 23 maj 2019

Net Gaming Europe's huvudägare Trottholmen AB lämnar härmed förslag till styrelsearvoden (punkt 11) samt val till styrelse (punkt 12 och 13) inför årsstämman den 23 maj 2019.

Trottholmen AB föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter (punkt 12) samt att styrelsearvode skall utgå med 160 000 kr till respektive ledamot som inte är anställd i Bolaget. Till ordförande i Ersättnings- eller Revisionsutskott skall utgå arvode om 40 000 kr. Till ledamot som ingår i Ersättnings- eller Revisionsutskott skall utgå arvode om 20 000 kr (punkt 11).

Trottholmen AB föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Jonas Bertilsson, Henrik Kvick samt Marcus Teilman (punkt 13). Marcus Blom och Tobias Fagerlund har avböjt omval. Vidare föreslås att Fredrik Rüdén och Peter Åström nyväljs till styrelseledamöter. Det föreslås att Henrik Kvick omväljs till styrelseordförande.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har Trottholmen funnit att förslaget om ny styrelse i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Av de föreslagna ledamöterna kan Marcus Teilman anses vara i beroende i förhållande till Bolaget i och med dennes anställning som VD och koncernchef. Vidare kan Henrik Kvick anses vara i beroende till bolagets större aktieägare i Bolaget. De övriga föreslagna ledamöterna kan anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagets företagsledning och till större aktieägare.

Ytterligare information om de styrelseledamöter som nyväljs 

Fredrik Rüdén
Födelseår: 1970
Nationalitet: Svensk
Aktieinnehav i Bolaget, inklusive fysisk och juridisk person: 0

Utbildning och bakgrund
Civilekonom/Master of Science in Business Administration vid Mälardalens Högskola
Kandidatexamen i Handelsrätt/Bachelor of Laws vid Mälardalens Högskola

Fredrik Rüdén har under sin karriär haft olika ledande befattningar med tonvikt inom finans ibland annat följande bolag Betsson AB (CFO), Teligent AB (CFO) Hallvard Leröy AS (CFO) och Investment AB Kinnevik (Group Financial Controller). Nu driver Rüdén en egen konsultverksamhet med inriktning inom management och företagsekonomi.

Pågående styrelseuppdrag
Styrelseledamot, MultiQ International AB
Styrelseordförande, FA Rüdén Consulting AB


Peter Åström
Födelseår: 1966
Nationalitet: Svensk
Aktieinnehav i Bolaget, inklusive fysisk och juridisk person: 0

Utbildning och bakgrund
Civilekonom/Master of Science in Business Administration vid Umeå Universitet

Peter Åström har bland annat varit VD för Enlabs AB, Entraction AB samt VD för Scanditoy och Alga, VD Hierta Venture och SVD Venture, Chef Aftonbladet Nya Medier, Biträdande Förlagschef Bonnier DataMedia samt Landschef inom EF Språkresor.

Pågående styrelseuppdrag
Styrelseledamot, ENLABS AB
Styrelseledamot, Kama Net AB
Styrelsesuppleant, Score 24 AB
Styrelseledamot, Elias Software AB
Styrelseledamot, EBC - Executive Board Consulting AB
Styrelseledamot, Nordic Leisure Incentive AB
VD och styrelsesuppleant, Baltic Gaming AB
Styrelsesuppleant, Lifland Gaming AB
Styrelsesuppleant, Mediarevolution Nu AB


För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Gustav Vadenbring, Group CFO
+356 9967 6001

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399


Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter online i syfte att driva användartrafik till bolagets kunder – främst speloperatörer. Inom koncernen drivs cirka 130 jämförelsesajter i 30 länder. Genom sajterna genererar Net Gaming värdefull användartrafik till främst speloperatörer globalt. Företaget grundades 2005, har drygt 80 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399.