Obligationslån

Acroud har emmiterat ett obligationslån (ISIN SE0010297572) under hösten 2017, vilket noterades den 7 november 2017 för institutionell handel på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm med ”bond ticker name” NETGAM002 (under namnbyte till ACROUD002).

Acroud erhöll under maj 2020 godkännande från obligationsinnehavare avseende vissa ändringar av obligationsvillkoren (primärt en förlängning av löptiden till den 14 september 2022) till dess utestående seniora säkerställda obligationslån, 2017/2020.

Se sektion Skritligt förfarande för dokumentation och ytterligare information