Analytiker

Bank
Analytiker
ABG Sundal Collier
Aksel Engebakken, Erik Moberg
Jarl Securities
Markus Augustsson

Acroud AB (ACROUD)

1,80

Förändring

-0,09 SEK
(-4,76%)
Volym
74 460
Omsättning
135 708 SEK
Marknadsvärde
233,4 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter