Acroud publicerar årsredovisning för 2020

Acroud AB har publicerat sin årsredovisning för 2020 på bolagets hemsida, www.acroud.com. Rapporten har gjorts tillgänglig på svenska och har även gorts tillgänglig på engelska

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, Group CFO
+356 9967 6001

Acroud AB (publ)
Telephone:      +356 21323750
E-mail:             [email protected]
Website:          www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399