Ytterligare återköp av obligationer

Net Gaming Europe AB (publ) har genomfört ytterligare återköp av bolagets egna företagsobligationer över marknaden, motsvarande ett nominellt belopp om 30 mkr.

Återköpen gäller bolagets egna obligationslån med ett utestående nominellt belopp om 375 mkr. Inkluderande tidigare kommunicerade återköp, har Net Gaming återköpt obligationer för 67 mkr. Net Gamings obligationslån är noterat på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm med kortnamnet ”NETGAM002”. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor (3m) +7,25 procent och förfaller under september 2020.

– Vi fortsätter våra återköp tack vare vår starka kassagenerering och vår betydande kassaposition. Genom att på nytt återköpa obligationer minskar vi vår bruttoskuldsättning och våra räntekostnader ytterligare. Vi fortsätter därmed att optimera bolagets kapitalstruktur för att skapa aktieägarvärde, kommenterar Marcus Teilman, VD Net Gaming.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Gustav Vadenbring, Group CFO
+356 9967 6001

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar Net Gaming användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på Nasdaq First North Growth Market Premier. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399.