Net Gaming gör förvärv inom betting i UK

Net Gaming har förvärvat maxfreebets.co.uk, som tillsammans med bettingonline.co.uk kommer att bli koncernens flaggskepp inom betting på den reglerade brittiska spelmarknaden.

Net Gaming betalar 1,6 MEUR vid tillträdet samt ytterligare maximalt 0,6 MEUR i en tilläggsköpeskilling, baserat på prestation under de kommande 12 månaderna. Vid utfall av full tilläggsköpeskilling motsvarar detta en EBITDA-multipel om ca 3,4. Förvärvet kommer att betalas kontant med befintlig kassa. Förvärvet kommer att betalas kontant med befintlig kassa och tillträde sker den 1 juli 2019.

– Jag är väldigt nöjd att kunna genomföra detta bettingförvärv, då vi har en stark tilltro att generera långsiktig tillväxt från vår bettingvertikalen. Genom förvärvet ökar vi vår närvaro på den strategiskt viktiga reglerade brittiska bettingmarknaden, samtidigt som vi stärker även vår organisation inom bettingvertikalen. Vi ser en god potential i de förvärvade tillgångarna, kommenterar Marcus Teilman, VD Net Gaming.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Gustav Vadenbring, Group CFO
+356 9967 6001

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2019 kl. 08.00 CET.