Kommuniké från extra bolagsstämma i Net Gaming Europe AB (publ) den 17 december 2018

Net Gaming Europe AB (publ), org. nr 556693-7255 (”Bolaget”), har hållit extra bolagsstämma den 17 december 2018 varvid stämman beslutade om att ändra bolagets bolagsordning innebärande att bolagets redovisningsvaluta ska vara euro.

Stämman beslutade, i enlighet med inför stämman offentliggjort förslag, att ändra bolagets bolagsordning genom ett tillägg av en ny § 5 avseende redovisningsvaluta, innebärande att bolaget ska ha sin redovisningsvaluta i euro.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

 

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter online i syfte att driva användartrafik till bolagets kunder – främst speloperatörer. Inom koncernen drivs cirka 130 jämförelsesajter i 30 länder. Genom sajterna genererar Net Gaming värdefull användartrafik till främst speloperatörer globalt. Företaget grundades 2005, har drygt 80 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.