Net Gaming förtidsinlöser konvertibellån och påkallar inlösen av hela resterande delen av konvertibellånet

Net Gaming Europe AB (publ) har nått en överenskommelse med existerande innehavare av det konvertibla förlagslånet som innebär att samtliga konvertibler förtidsinlöses. Därmed slutar det utestående konvertibellånet att existera i Net Gaming.

Överenskommelsen om förtidsinlösen innebär att 13 999 941 kr kommer att konverteras till 3 111 098 nya aktier. I samband med denna förtida konvertering kommer de existerande innehavarna av det konvertibla förlagslånet få en kupongbetalning, motsvarande ränta om endast sex månader istället för de ursprungliga kvarstående femton månaderna till oktober 2019.

– Jag är glad att vi nu kan lösa in den sista delen av konvertibellånet tidigare än väntat och därmed förbättra vår balansräkning och kapitalstruktur ytterligare. Denna överenskommelse kom till genom att vi blivit kontaktade av de existerande investerarna för att hitta en lösning som är bra för alla inblandade. I och med att konvertibellånet har förfall i oktober 2019 så var detta en självklarhet för oss. Vi har även fått feedback från flera externa investerare att en renare balansräkning utan frågetecken kring konvertibellånet skulle vara positivt, kommenterar VD Marcus Teilman.

Efter slutförd förtidsinlösen kommer totalt antal aktier i bolaget att uppgå till 75 604 487 efter registrering hos Bolagsverket. Aktiekapitalet kommer att öka med 808 885,48 kr från 18 848 281,14 kr till 19 657 166,62 kr.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

 

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter online i syfte att driva användartrafik till bolagets kunder – främst speloperatörer. Inom koncernen drivs cirka 130 jämförelsesajter i 30 länder. Genom sajterna genererar Net Gaming värdefull användartrafik till främst speloperatörer globalt. Företaget grundades 2005, har drygt 80 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.