Net Gaming har godkänts för listning på Nasdaq First North Premier

By 21 juni, 2018Pressmeddelanden-old

Net Gaming Europe AB (publ) har godkänts för handel på Nasdaq First North Premier. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market (f.d. AktieTorget) är tisdagen den 26 juni 2018 och första dag för handel på Nasdaq First North Premier är onsdag den 27 juni 2018.

Bolagets aktier kommer fortsatt att handlas under kortnamnet NETG med samma ISIN-kod som tidigare, d.v.s. SE0001863291. Bolagets aktieägare behöver således inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

– Jag är glad att vi på ett snabbt och effektivt sätt kunnat bli godkända för listbyte till Nasdaq First North Premier. Det är ett naturligt steg på vägen för oss med det långsiktiga målet att ta klivet till Nasdaq Stockholm Main market, samtidigt som vi nu ökar vår synlighet mot såväl institutionella som utländska investerare, kommenterar VD Marcus Teilman.

Bolaget har även upprättat en bolagsbeskrivning som har godkänts av Nasdaq OMX, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.acroud.com.

FNCA Sweden AB har anlitats som bolagets Certified Adviser för Net Gaming på First North Premier.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

 

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter online i syfte att driva användartrafik till bolagets kunder – främst speloperatörer. Inom koncernen drivs cirka 130 jämförelsesajter i 30 länder. Genom sajterna genererar Net Gaming värdefull användartrafik till främst speloperatörer globalt. Företaget grundades 2005, har drygt 80 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på Spotlight Stock Market.