Påkallande av konvertering till aktier

Net Gaming har erhållit anmälningar om påkallande av konvertering till 1 666 666 nya aktier, motsvarande 7 499 997 kr i lån.

Totalt antal aktier i bolaget kommer att uppgå till 72 493 389 efter registrering hos Bolagsverket. Aktiekapitalet kommer att öka med 433 333,16 kr från 18 414 947,98 kr till 18 848 281,14 kr.

Totalt utestående konvertibellån uppgår nu till 14 000 024,50 kr, vilket motsvarar maximalt 3 111 116 nya aktier vid eventuellt framtida konverteringar.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018 kl. 10.00 CET. 

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter online i syfte att driva användartrafik till bolagets kunder – främst speloperatörer. Inom koncernen drivs cirka 130 jämförelsesajter i 30 länder. Genom sajterna genererar Net Gaming värdefull användartrafik till främst speloperatörer globalt. Företaget grundades 2005, har drygt 80 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på Spotlight Stock Market.